Đồng hồ trang trí, đồng hồ Decor, đồng hồ treo tường, đồng hồ được sản xuất bởi công ty TNHH Halobuy, giao hàng và thanh toán trực tiếp trên toàn quốc

Cũng trong đợt cuối năm này, HALOBUY.VN khuyến mại rất nhiều mẫu đồng hồ treo tường,

ĐỒNG HỒ DECOR, ĐỒNG HỒ TREO TƯỜNG,  TRANG TRÍ PHONG CÁCH, HIỆN ĐẠI - SALE OFF 10-40%

Đồng hồ trang trí kèm decal Myhome DJ004E

Đồng hồ trang trí kèm decal Myhome DJ004E

Đồng hồ trang trí nội thất đẹp

Giá cũ: 590.000 ₫

Giá giảm: 400.000 ₫

- 32%
Đồng hồ trang trí hình ngôi sao T6036

Đồng hồ trang trí hình ngôi sao T6036

Đồng hồ trang trí nội thất đẹp

Giá cũ: 650.000 ₫

Giá giảm: 410.000 ₫

- 37%
Đồng hồ trang trí chim sẻ M8003

Đồng hồ trang trí chim sẻ M8003

Đồng hồ trang trí nội thất đẹp

Giá cũ: 720.000 ₫

Giá giảm: 460.000 ₫

- 36%
Đồng hồ trang trí Chim Én JT1302

Đồng hồ trang trí Chim Én JT1302

Đồng hồ sang trọng

Giá cũ: 750.000 ₫

Giá giảm: 460.000 ₫

- 39%
Đồng hồ treo tường JT1012

Đồng hồ treo tường JT1012

Đồng hồ trang trí nội thất

Giá cũ: 820.000 ₫

Giá giảm: 520.000 ₫

- 37%
Đồng hồ trang trí Hoa và Chim JT1364

Đồng hồ trang trí Hoa và Chim JT1364

Đồng hồ treo tường trang trí đẹp

Giá cũ: 790.000 ₫

Giá giảm: 580.000 ₫

- 27%
Đồng hồ trang trí kèm khung ảnh S52

Đồng hồ trang trí kèm khung ảnh S52

Đồng hồ sang trọng

Giá cũ: 700.000 ₫

Giá giảm: 600.000 ₫

- 14%
Đồng hồ trang trí kèm khung ảnh M1104

Đồng hồ trang trí kèm khung ảnh M1104

Đồng hồ treo tường trang trí đẹp

Giá cũ: 850.000 ₫

Giá giảm: 620.000 ₫

- 27%
Đồng hồ trang trí hình vòng M1054

Đồng hồ trang trí hình vòng M1054

Đồng hồ treo tường nội thất đẹp

Giá cũ: 880.000 ₫

Giá giảm: 720.000 ₫

- 18%
Đồng hồ trang trí cánh Công JT1220

Đồng hồ trang trí cánh Công JT1220

Đông hồ trang trí treo tường

Giá cũ: 980.000 ₫

Giá giảm: 750.000 ₫

- 23%
Đồng hồ trang trí Hoa cỏ M1146

Đồng hồ trang trí Hoa cỏ M1146

Đồng hồ treo tường trang trí đẹp

Giá cũ: 950.000 ₫

Giá giảm: 750.000 ₫

- 21%
Đồng hồ trang trí pha lê S184

Đồng hồ trang trí pha lê S184

Đồng hồ treo tường trang trí

Giá cũ: 980.000 ₫

Giá giảm: 760.000 ₫

- 22%
Đồng hồ trang trí cao cấp M1204

Đồng hồ trang trí cao cấp M1204

Đồng hồ sang trọng

Giá cũ: 980.000 ₫

Giá giảm: 795.000 ₫

- 19%
Đồng hồ trang trí cao cấp M1047

Đồng hồ trang trí cao cấp M1047

Đồng hồ sang trọng

Giá cũ: 1.050.000 ₫

Giá giảm: 800.000 ₫

- 24%
Đồng hồ trang trí móc câu W9055

Đồng hồ trang trí móc câu W9055

Đồng hồ treo tường trang trí đẹp

Giá cũ: 950.000 ₫

Giá giảm: 810.000 ₫

- 15%
Đồng hồ trang trí kèm khung ảnh S141E

Đồng hồ trang trí kèm khung ảnh S141E

Đồng hồ treo tường trang trí đẹp

Giá cũ: 920.000 ₫

Giá giảm: 810.000 ₫

- 12%
Đồng hồ trang trí Chim Công S150

Đồng hồ trang trí Chim Công S150

Đồng hồ sang trọng

Giá cũ: 990.000 ₫

Giá giảm: 810.000 ₫

- 18%
Đồng hồ trang trí bình Hoa S160

Đồng hồ trang trí bình Hoa S160

Đồng hồ treo tường trang trí đẹp

Giá cũ: 980.000 ₫

Giá giảm: 810.000 ₫

- 17%
Đồng hồ trang trí cao cấp JT1305

Đồng hồ trang trí cao cấp JT1305

Đồng hồ sang trọng

Giá cũ: 1.050.000 ₫

Giá giảm: 810.000 ₫

- 23%
Đồng hồ trang trí giọt lệ S192

Đồng hồ trang trí giọt lệ S192

Đồng hồ trang trí gắn tường

Giá cũ: 1.050.000 ₫

Giá giảm: 810.000 ₫

- 23%
Đồng hồ trang trí hình lá M1204M

Đồng hồ trang trí hình lá M1204M

Đồng hồ treo tường trang trí đẹp

Giá cũ: 1.200.000 ₫

Giá giảm: 820.000 ₫

- 32%
Đồng hồ pha lê JT1516A

Đồng hồ pha lê JT1516A

Đồng hồ trang trí nội thất

Giá cũ: 1.150.000 ₫

Giá giảm: 820.000 ₫

- 29%
Đồng hồ treo tường JT1538

Đồng hồ treo tường JT1538

Đồng hồ trang trí nội thất Đồng hồ treo tường JT1538

Giá cũ: 1.350.000 ₫

Giá giảm: 820.000 ₫

- 39%
Đồng hồ pha lê JT1516B

Đồng hồ pha lê JT1516B

Đồng hồ trang trí nội thất

Giá cũ: 1.150.000 ₫

Giá giảm: 820.000 ₫

- 29%
Đồng hồ trang trí Hoa- Lá JY1385

Đồng hồ trang trí Hoa- Lá JY1385

Đồng hồ treo tường trang trí

Giá cũ: 1.050.000 ₫

Giá giảm: 850.000 ₫

- 19%
Đồng hồ trang trí cao cấp JT1357

Đồng hồ trang trí cao cấp JT1357

Đồng hồ sang trọng

Giá cũ: 1.050.000 ₫

Giá giảm: 850.000 ₫

- 19%
Đồng hồ trang trí đá pha lê JT1392

Đồng hồ trang trí đá pha lê JT1392

Đồng hồ gắn đá cao cấp

Giá cũ: 1.050.000 ₫

Giá giảm: 850.000 ₫

- 19%
Đồng hồ treo tường JT1301SB Gold

Đồng hồ treo tường JT1301SB Gold

Đồng hồ trang trí nội thất đẹp

Giá cũ: 1.200.000 ₫

Giá giảm: 850.000 ₫

- 29%
Đồng hồ treo tường kèm khung ảnh S68

Đồng hồ treo tường kèm khung ảnh S68

Đồng hồ treo tường

Giá cũ: 1.050.000 ₫

Giá giảm: 850.000 ₫

- 19%
Đồng hồ cánh Bướm JT1504

Đồng hồ cánh Bướm JT1504

Đồng hồ trang trí nội thất

Giá cũ: 1.200.000 ₫

Giá giảm: 850.000 ₫

- 29%
Đồng hồ trang trí cao cấp JT1301SA

Đồng hồ trang trí cao cấp JT1301SA

Đồng hồ sang trọng

Giá cũ: 1.200.000 ₫

Giá giảm: 850.000 ₫

- 29%
Đồng hồ trang trí pha lê S1110

Đồng hồ trang trí pha lê S1110

Đồng hồ treo tường đẹp

Giá cũ: 1.100.000 ₫

Giá giảm: 850.000 ₫

- 23%
Đồng hồ treo tường JT1514

Đồng hồ treo tường JT1514

Đồng hồ trang trí nội thất Đồng hồ treo tường JT1514

Giá cũ: 1.350.000 ₫

Giá giảm: 850.000 ₫

- 37%
Đồng hồ trang trí hình lá JT1358

Đồng hồ trang trí hình lá JT1358

Đồng hồ trang trí nội thất đẹp

Giá cũ: 1.200.000 ₫

Giá giảm: 850.000 ₫

- 29%
Đồng hồ trang trí pha lê trắng M9100MD

Đồng hồ trang trí pha lê trắng M9100MD

Đồng hồ trang trí nội thất đẹp

Giá cũ: 1.200.000 ₫

Giá giảm: 850.000 ₫

- 29%