Đồng hồ trang trí, đồng hồ Decor, đồng hồ treo tường, đồng hồ được sản xuất bởi công ty TNHH Halobuy, giao hàng và thanh toán trực tiếp trên toàn quốc

Cũng trong đợt cuối năm này, HALOBUY.VN khuyến mại rất nhiều mẫu đồng hồ treo tường,

ĐỒNG HỒ DECOR, ĐỒNG HỒ TREO TƯỜNG,  TRANG TRÍ PHONG CÁCH, HIỆN ĐẠI - SALE OFF 10-40%

Đồng hồ trang trí lá liễu HL6018A

Đồng hồ trang trí lá liễu HL6018A

Đồng hồ trang trí lá liễu HL6018BA

Giá cũ: 1.550.000 ₫

Giá giảm: 1.050.000 ₫

- 32%
Đồng hồ trang trí Công xanh HL6005C

Đồng hồ trang trí Công xanh HL6005C

Đồng hồ trang trí Công xanh HL6005C

Giá cũ: 2.150.000 ₫

Giá giảm: 1.200.000 ₫

- 44%
Đồng hồ trang trí Công vàng HL6005A

Đồng hồ trang trí Công vàng HL6005A

Đồng hồ trang trí Công vàng HL6005A

Giá cũ: 2.800.000 ₫

Giá giảm: 1.650.000 ₫

- 41%
Đồng hồ trang trí lá liễu HL6018B

Đồng hồ trang trí lá liễu HL6018B

Đồng hồ trang trí lá liễu HL6018B

Giá cũ: 1.550.000 ₫

Giá giảm: 1.050.000 ₫

- 32%
Đồng hồ trang trí mặt trời vàng HL6008A

Đồng hồ trang trí mặt trời vàng HL6008A

Đồng hồ trang trí mặt trời vàng HL6008A

Giá cũ: 1.850.000 ₫

Giá giảm: 1.280.000 ₫

- 31%
Đồng hồ trang trí mặt trời hoa vàng HL6016A

Đồng hồ trang trí mặt trời hoa vàng HL6016A

Đồng hồ trang trí mặt trời hoa HL6016A

Giá cũ: 1.500.000 ₫

Giá giảm: 1.150.000 ₫

- 23%
Đồng hồ trang trí Công xanh S301

Đồng hồ trang trí Công xanh S301

Đồng hồ trang trí Công xanh S301

Giá cũ: 1.650.000 ₫

Giá giảm: 1.200.000 ₫

- 27%
Đồng hồ treo tường DHS37

Đồng hồ treo tường DHS37

Đồng hồ trang trí nội thất Đồng hồ treo tường DHS37

Giá cũ: 1.350.000 ₫

Giá giảm: 980.000 ₫

- 27%
Đồng hồ treo tường DHS38

Đồng hồ treo tường DHS38

Đồng hồ trang trí nội thất Đồng hồ treo tường DHS38

Giá cũ: 1.350.000 ₫

Giá giảm: 980.000 ₫

- 27%
Đồng hồ treo tường chim công DHS40B

Đồng hồ treo tường chim công DHS40B

Đồng hồ trang trí nội thất Đồng hồ treo tường chim công DHS40B

Giá cũ: 1.750.000 ₫

Giá giảm: 1.260.000 ₫

- 28%
Đồng hồ treo tường chim công DHS40A

Đồng hồ treo tường chim công DHS40A

Đồng hồ trang trí nội thất Đồng hồ treo tường chim công DHS40A

Giá cũ: 1.750.000 ₫

Giá giảm: 1.260.000 ₫

- 28%
Đồng hồ treo tường JT1514

Đồng hồ treo tường JT1514

Đồng hồ trang trí nội thất Đồng hồ treo tường JT1514

Giá cũ: 1.350.000 ₫

Giá giảm: 850.000 ₫

- 37%
Đồng hồ treo tường JT1538

Đồng hồ treo tường JT1538

Đồng hồ trang trí nội thất Đồng hồ treo tường JT1538

Giá cũ: 1.350.000 ₫

Giá giảm: 820.000 ₫

- 39%
Đồng hồ treo tường JT1012

Đồng hồ treo tường JT1012

Đồng hồ trang trí nội thất

Giá cũ: 820.000 ₫

Giá giảm: 520.000 ₫

- 37%
Đồng hồ pha lê mặt trời JT1527A

Đồng hồ pha lê mặt trời JT1527A

Đồng hồ trang trí nội thất

Giá cũ: 1.250.000 ₫

Giá giảm: 880.000 ₫

- 30%
Đồng hồ pha lê JT1516A

Đồng hồ pha lê JT1516A

Đồng hồ trang trí nội thất

Giá cũ: 1.150.000 ₫

Giá giảm: 820.000 ₫

- 29%
Đồng hồ pha lê JT1516B

Đồng hồ pha lê JT1516B

Đồng hồ trang trí nội thất

Giá cũ: 1.150.000 ₫

Giá giảm: 820.000 ₫

- 29%
Đồng hồ pha lê JT1512B

Đồng hồ pha lê JT1512B

Đồng hồ trang trí nội thất

Giá cũ: 1.500.000 ₫

Giá giảm: 980.000 ₫

- 35%
Đồng hồ pha lê cô gái 1288

Đồng hồ pha lê cô gái 1288

Đồng hồ trang trí nội thất

Giá cũ: 1.500.000 ₫

Giá giảm: 980.000 ₫

- 35%
Đồng hồ cánh Bướm JT1504

Đồng hồ cánh Bướm JT1504

Đồng hồ trang trí nội thất

Giá cũ: 1.200.000 ₫

Giá giảm: 850.000 ₫

- 29%
Đồng hồ trang trí chim sẻ M8003

Đồng hồ trang trí chim sẻ M8003

Đồng hồ trang trí nội thất đẹp

Giá cũ: 720.000 ₫

Giá giảm: 460.000 ₫

- 36%
Đồng hồ trang trí pha lê S307C Vàng Đứng

Đồng hồ trang trí pha lê S307C Vàng Đứng

Đồng hồ trang trí nội thất đẹp

Giá cũ: 1.320.000 ₫

Giá giảm: 950.000 ₫

- 28%
Đồng hồ trang trí pha lê JT1558

Đồng hồ trang trí pha lê JT1558

Đồng hồ trang trí nội thất đẹp

Giá cũ: 1.320.000 ₫

Giá giảm: 950.000 ₫

- 28%
Đồng hồ trang trí pha lê trắng M9100LA

Đồng hồ trang trí pha lê trắng M9100LA

Đồng hồ trang trí nội thất đẹp

Giá cũ: 1.500.000 ₫

Giá giảm: 950.000 ₫

- 37%
Đồng hồ trang trí cao cấp JT1301LA

Đồng hồ trang trí cao cấp JT1301LA

Đồng hồ sang trọng

Giá cũ: 1.400.000 ₫

Giá giảm: 950.000 ₫

- 32%
Đồng hồ phòng khách Mặt trời M9100G

Đồng hồ phòng khách Mặt trời M9100G

Đồng hồ trang trí phòng khách sang trọng

Giá cũ: 1.500.000 ₫

Giá giảm: 1.050.000 ₫

- 30%
Đồng hồ phòng khách S307G

Đồng hồ phòng khách S307G

Đồng hồ trang trí phòng khách sang trọng

Giá cũ: 1.200.000 ₫

Giá giảm: 920.000 ₫

- 23%
Đồng hồ phòng khách JT1381G

Đồng hồ phòng khách JT1381G

Đồng hồ trang trí phòng khách sang trọng

Giá cũ: 1.450.000 ₫

Giá giảm: 999.000 ₫

- 31%
Đồng hồ trang trí Công Vàng S300

Đồng hồ trang trí Công Vàng S300

Đồng hồ trang trí Công Vàng S300

Giá cũ: 1.500.000 ₫

Giá giảm: 1.250.000 ₫

- 17%
Đồng hồ trang trí Công Vàng S299

Đồng hồ trang trí Công Vàng S299

Đồng hồ trang trí Công Vàng S299

Giá cũ: 1.650.000 ₫

Giá giảm: 1.200.000 ₫

- 27%
Đồng hồ trang trí pha lê JT1535

Đồng hồ trang trí pha lê JT1535

Đồng hồ trang trí nội thất đẹp

Giá cũ: 1.200.000 ₫

Giá giảm: 880.000 ₫

- 27%
Đồng hồ trang trí cánh Công JT1533M

Đồng hồ trang trí cánh Công JT1533M

Đồng hồ trang trí nội thất đẹp

Giá cũ: 1.200.000 ₫

Giá giảm: 880.000 ₫

- 27%
Đồng hồ trang trí kèm decal Myhome DJ004E

Đồng hồ trang trí kèm decal Myhome DJ004E

Đồng hồ trang trí nội thất đẹp

Giá cũ: 590.000 ₫

Giá giảm: 400.000 ₫

- 32%
Đồng hồ trang trí hình ngôi sao T6036

Đồng hồ trang trí hình ngôi sao T6036

Đồng hồ trang trí nội thất đẹp

Giá cũ: 650.000 ₫

Giá giảm: 410.000 ₫

- 37%
Đồng hồ trang trí gương soi S294

Đồng hồ trang trí gương soi S294

Đồng hồ trang trí nội thất đẹp

Giá cũ: 1.500.000 ₫

Giá giảm: 1.050.000 ₫

- 30%
Đồng hồ trang trí gương soi S296

Đồng hồ trang trí gương soi S296

Đồng hồ trang trí nội thất đẹp

Giá cũ: 1.500.000 ₫

Giá giảm: 1.050.000 ₫

- 30%
Đồng hồ trang trí pha lê quả lắc S231

Đồng hồ trang trí pha lê quả lắc S231

Đồng hồ trang trí nội thất đẹp

Giá cũ: 1.300.000 ₫

Giá giảm: 910.000 ₫

- 30%
Đồng hồ trang trí pha lê trái tim JT1353

Đồng hồ trang trí pha lê trái tim JT1353

Đồng hồ trang trí nội thất đẹp

Giá cũ: 1.400.000 ₫

Giá giảm: 900.000 ₫

- 36%
Đồng hồ trang trí hình lá JT1358

Đồng hồ trang trí hình lá JT1358

Đồng hồ trang trí nội thất đẹp

Giá cũ: 1.200.000 ₫

Giá giảm: 850.000 ₫

- 29%
Đồng hồ trang trí đuôi Công JT1513LB

Đồng hồ trang trí đuôi Công JT1513LB

Đồng hồ trang trí nội thất đẹp

Giá cũ: 1.300.000 ₫

Giá giảm: 910.000 ₫

- 30%
Đồng hồ trang trí pha lê trắng M9100MD

Đồng hồ trang trí pha lê trắng M9100MD

Đồng hồ trang trí nội thất đẹp

Giá cũ: 1.200.000 ₫

Giá giảm: 850.000 ₫

- 29%
Đồng hồ trang trí pha lê trắng M9100A

Đồng hồ trang trí pha lê trắng M9100A

Đồng hồ trang trí nội thất đẹp

Giá cũ: 1.200.000 ₫

Giá giảm: 910.000 ₫

- 24%
Đồng hồ treo tường JT1301SB Gold

Đồng hồ treo tường JT1301SB Gold

Đồng hồ trang trí nội thất đẹp

Giá cũ: 1.200.000 ₫

Giá giảm: 850.000 ₫

- 29%
Đồng hồ treo tường S190

Đồng hồ treo tường S190

Đồng hồ trang trí nhà đẹp

Giá cũ: 1.100.000 ₫

Giá giảm: 920.000 ₫

- 16%
Đồng hồ treo tường pha lê S185

Đồng hồ treo tường pha lê S185

Đồng hồ trang trí nhà đẹp

Giá cũ: 1.100.000 ₫

Giá giảm: 920.000 ₫

- 16%
Đồng hồ trang trí hình Chim Công 986

Đồng hồ trang trí hình Chim Công 986

Đồng hồ trang trí nhà đẹp

Giá cũ: 1.700.000 ₫

Giá giảm: 1.100.000 ₫

- 35%
Đồng hồ trang trí hình Chim Công 1426

Đồng hồ trang trí hình Chim Công 1426

Đồng hồ trang trí nhà đẹp

Giá cũ: 1.500.000 ₫

Giá giảm: 950.000 ₫

- 37%
Đồng hồ trang trí hình Chim Công 1405

Đồng hồ trang trí hình Chim Công 1405

Đồng hồ trang trí chim công

Giá cũ: 1.350.000 ₫

Giá giảm: 910.000 ₫

- 33%
Đồng hồ hình Chim Công S307

Đồng hồ hình Chim Công S307

Đồng hồ trang trí nhà đẹp

Giá cũ: 1.200.000 ₫

Giá giảm: 880.000 ₫

- 27%
Đồng hồ trang trí hình móc pha lê S1588.3

Đồng hồ trang trí hình móc pha lê S1588.3

Đồng hồ trang trí nhà đẹp

Giá cũ: 1.300.000 ₫

Giá giảm: 1.020.000 ₫

- 22%
Đồng hồ trang trí hoa Sen PL004

Đồng hồ trang trí hoa Sen PL004

Đồng hồ trang trí nhà đẹp

Giá cũ: 1.300.000 ₫

Giá giảm: 1.020.000 ₫

- 22%
Đồng hồ treo tường kèm khung ảnh S68

Đồng hồ treo tường kèm khung ảnh S68

Đồng hồ treo tường

Giá cũ: 1.050.000 ₫

Giá giảm: 850.000 ₫

- 19%
Đồng hồ trang trí hình lá M1204M

Đồng hồ trang trí hình lá M1204M

Đồng hồ treo tường trang trí đẹp

Giá cũ: 1.200.000 ₫

Giá giảm: 820.000 ₫

- 32%
Đồng hồ trang trí pha lê S1110

Đồng hồ trang trí pha lê S1110

Đồng hồ treo tường đẹp

Giá cũ: 1.100.000 ₫

Giá giảm: 850.000 ₫

- 23%
Đồng hồ trang trí kèm khung ảnh S141E

Đồng hồ trang trí kèm khung ảnh S141E

Đồng hồ treo tường trang trí đẹp

Giá cũ: 920.000 ₫

Giá giảm: 810.000 ₫

- 12%
Đồng hồ trang trí hoa hình cánh quạt JT1397

Đồng hồ trang trí hoa hình cánh quạt JT1397

Đồng hồ treo tường trang trí đẹp

Giá cũ: 1.050.000 ₫

Giá giảm: 890.000 ₫

- 15%
Đồng hồ trang trí bình Hoa S160

Đồng hồ trang trí bình Hoa S160

Đồng hồ treo tường trang trí đẹp

Giá cũ: 980.000 ₫

Giá giảm: 810.000 ₫

- 17%
Đồng hồ trang trí móc câu W9055

Đồng hồ trang trí móc câu W9055

Đồng hồ treo tường trang trí đẹp

Giá cũ: 950.000 ₫

Giá giảm: 810.000 ₫

- 15%
Đồng hồ trang trí Hoa cỏ M1146

Đồng hồ trang trí Hoa cỏ M1146

Đồng hồ treo tường trang trí đẹp

Giá cũ: 950.000 ₫

Giá giảm: 750.000 ₫

- 21%
Đồng hồ trang trí pha lê JT1304

Đồng hồ trang trí pha lê JT1304

Đồng hồ treo tường trang trí đẹp

Giá cũ: 1.250.000 ₫

Giá giảm: 920.000 ₫

- 26%
Đồng hồ trang trí pha lê M1125

Đồng hồ trang trí pha lê M1125

Đồng hồ treo tường trang trí đẹp

Giá cũ: 1.050.000 ₫

Giá giảm: 880.000 ₫

- 16%
Đồng hồ trang trí Hoa pha lê M1186

Đồng hồ trang trí Hoa pha lê M1186

Đồng hồ treo tường trang trí đẹp

Giá cũ: 1.200.000 ₫

Giá giảm: 890.000 ₫

- 26%
Đồng hồ trang trí Hoa- Lá JY1385

Đồng hồ trang trí Hoa- Lá JY1385

Đồng hồ treo tường trang trí

Giá cũ: 1.050.000 ₫

Giá giảm: 850.000 ₫

- 19%
Đồng hồ trang trí Hoa và Chim JT1364

Đồng hồ trang trí Hoa và Chim JT1364

Đồng hồ treo tường trang trí đẹp

Giá cũ: 790.000 ₫

Giá giảm: 580.000 ₫

- 27%
Đồng hồ trang trí kèm khung ảnh M1104

Đồng hồ trang trí kèm khung ảnh M1104

Đồng hồ treo tường trang trí đẹp

Giá cũ: 850.000 ₫

Giá giảm: 620.000 ₫

- 27%
Đồng hồ trang trí Hoa pha lê JT1307

Đồng hồ trang trí Hoa pha lê JT1307

Đồng hồ treo tường trang trí

Giá cũ: 1.150.000 ₫

Giá giảm: 860.000 ₫

- 25%
Đồng hồ trang trí Chim Sẻ JT1015

Đồng hồ trang trí Chim Sẻ JT1015

Đồng hồ treo tường trang trí

Giá cũ: 1.150.000 ₫

Giá giảm: 860.000 ₫

- 25%
Đồng hồ trang trí giọt lệ S120

Đồng hồ trang trí giọt lệ S120

Đồng hồ treo tường trang trí

Giá cũ: 1.250.000 ₫

Giá giảm: 900.000 ₫

- 28%
Đồng hồ trang trí pha lê S184

Đồng hồ trang trí pha lê S184

Đồng hồ treo tường trang trí

Giá cũ: 980.000 ₫

Giá giảm: 760.000 ₫

- 22%
Đồng hồ trang trí cánh Hoa JT1387

Đồng hồ trang trí cánh Hoa JT1387

Đồng hồ treo tường trang trí

Giá cũ: 1.150.000 ₫

Giá giảm: 910.000 ₫

- 21%
Đồng hồ trang trí hình vòng M1054

Đồng hồ trang trí hình vòng M1054

Đồng hồ treo tường nội thất đẹp

Giá cũ: 880.000 ₫

Giá giảm: 720.000 ₫

- 18%
Đồng hồ trang trí hình mặt trời M1057

Đồng hồ trang trí hình mặt trời M1057

Đồng hồ treo tường nội thất đẹp

Giá cũ: 1.030.000 ₫

Giá giảm: 860.000 ₫

- 17%
Đồng hồ trang trí hình Hoa D1351

Đồng hồ trang trí hình Hoa D1351

Đồng hồ gắn đá cao cấp

Giá cũ: 1.200.000 ₫

Giá giảm: 900.000 ₫

- 25%
Đồng hồ trang trí hình mặt trời JT1306

Đồng hồ trang trí hình mặt trời JT1306

Đồng hồ gắn đá cao cấp

Giá cũ: 1.200.000 ₫

Giá giảm: 910.000 ₫

- 24%
Đồng hồ trang trí đá pha lê JT1392

Đồng hồ trang trí đá pha lê JT1392

Đồng hồ gắn đá cao cấp

Giá cũ: 1.050.000 ₫

Giá giảm: 850.000 ₫

- 19%
Đồng hồ trang trí giọt lệ S192

Đồng hồ trang trí giọt lệ S192

Đồng hồ trang trí gắn tường

Giá cũ: 1.050.000 ₫

Giá giảm: 810.000 ₫

- 23%
Đồng hồ trang trí cánh Công JT1220

Đồng hồ trang trí cánh Công JT1220

Đông hồ trang trí treo tường

Giá cũ: 980.000 ₫

Giá giảm: 750.000 ₫

- 23%
Đồng hồ trang trí  chim Công S1105

Đồng hồ trang trí chim Công S1105

Đông hồ treo tường

Giá cũ: 1.500.000 ₫

Giá giảm: 1.050.000 ₫

- 30%
Đồng hồ trang trí cao cấp JT1305

Đồng hồ trang trí cao cấp JT1305

Đồng hồ sang trọng

Giá cũ: 1.050.000 ₫

Giá giảm: 810.000 ₫

- 23%
Đồng hồ trang trí Chim Én JT1302

Đồng hồ trang trí Chim Én JT1302

Đồng hồ sang trọng

Giá cũ: 750.000 ₫

Giá giảm: 460.000 ₫

- 39%
Đồng hồ trang trí kèm khung ảnh S52

Đồng hồ trang trí kèm khung ảnh S52

Đồng hồ sang trọng

Giá cũ: 700.000 ₫

Giá giảm: 600.000 ₫

- 14%
Đồng hồ trang trí Chim Công S150

Đồng hồ trang trí Chim Công S150

Đồng hồ sang trọng

Giá cũ: 990.000 ₫

Giá giảm: 810.000 ₫

- 18%
Đồng hồ trang trí cao cấp M1047

Đồng hồ trang trí cao cấp M1047

Đồng hồ sang trọng

Giá cũ: 1.050.000 ₫

Giá giảm: 800.000 ₫

- 24%
Đồng hồ trang trí cao cấp M1204

Đồng hồ trang trí cao cấp M1204

Đồng hồ sang trọng

Giá cũ: 980.000 ₫

Giá giảm: 795.000 ₫

- 19%
Đồng hồ trang trí cao cấp JT1357

Đồng hồ trang trí cao cấp JT1357

Đồng hồ sang trọng

Giá cũ: 1.050.000 ₫

Giá giảm: 850.000 ₫

- 19%
Đồng hồ trang trí cao cấp JT1301SA

Đồng hồ trang trí cao cấp JT1301SA

Đồng hồ sang trọng

Giá cũ: 1.200.000 ₫

Giá giảm: 850.000 ₫

- 29%
Đồng hồ trang trí cao cấp JT1381

Đồng hồ trang trí cao cấp JT1381

Đồng hồ sang trọng

Giá cũ: 1.450.000 ₫

Giá giảm: 1.010.000 ₫

- 30%
Đồng hồ trang trí cao cấp M1204L

Đồng hồ trang trí cao cấp M1204L

Đồng hồ sang trọng

Giá cũ: 1.100.000 ₫

Giá giảm: 900.000 ₫

- 18%