Các loại máy làm sữa chua, làm kem
Máy làm kem que siêu tốc KOMASU KM 1111

Máy làm kem que siêu tốc KOMASU KM 1111

Máy làm kem que siêu tốc KOMASU KM 1111
600.000 ₫
Máy làm sữa chua Kangaroo - 12 cốc thủy tinh

Máy làm sữa chua Kangaroo - 12 cốc thủy tinh

Máy làm sữa chua Kangaroo - 12 cốc thủy tinh

Giá cũ: 750.000 ₫

Giá giảm: 660.000 ₫

- 12%
Máy làm kem gia đình Komasu KM-138

Máy làm kem gia đình Komasu KM-138

Làm lạnh nhanh Giữ lạnh lâu Kèm sách hướng dẫn làm các loại kem

Giá cũ: 880.000 ₫

Giá giảm: 695.000 ₫

- 21%
Máy làm sữa chua Magic One MG16 - 16 cốc

Máy làm sữa chua Magic One MG16 - 16 cốc

Máy làm sữa chua Magic One MG16 - 8 cốc

Giá cũ: 695.000 ₫

Giá giảm: 619.000 ₫

- 11%
Máy làm sữa chua Sikma SK-09 6 cốc

Máy làm sữa chua Sikma SK-09 6 cốc

Máy làm sữa chua Sikma SK-09 6 cốc

Giá cũ: 360.000 ₫

Giá giảm: 289.000 ₫

- 20%
Máy làm sữa chua Sikma SK-08 6 cốc

Máy làm sữa chua Sikma SK-08 6 cốc

Máy làm sữa chua Sikma SK-08 6 cốc

Giá cũ: 300.000 ₫

Giá giảm: 240.000 ₫

- 20%
Máy làm sữa chua Myota - 12 cốc

Máy làm sữa chua Myota - 12 cốc

Máy làm sữa chua Myota - 12 cốc

Giá cũ: 800.000 ₫

Giá giảm: 699.000 ₫

- 13%
Máy làm sữa chua Myota - 9 cốc

Máy làm sữa chua Myota - 9 cốc

Máy làm sữa chua Myota - 9 cốc

Giá cũ: 600.000 ₫

Giá giảm: 540.000 ₫

- 10%
Máy làm sữa chua Myota - 7 cốc

Máy làm sữa chua Myota - 7 cốc

Máy làm sữa chua Myota - 7 cốc

Giá cũ: 650.000 ₫

Giá giảm: 549.000 ₫

- 16%