Các loại nồi, xoong, chảo, bộ nồi, chảo
Nồi 10L IKEA 365+

Nồi 10L IKEA 365+

Nồi 10L ikIKEA ea 365+
850.000 ₫
Vỉ chắn mỡ bắn IKEA STABIL

Vỉ chắn mỡ bắn IKEA STABIL

Vỉ chắn mỡ bắn IKEA STABIL

Giá cũ: 228.800 ₫

Giá giảm: 195.000 ₫

- 15%
Xửng luộc hoặc chần thực phẩm IKEA STABIL 3L

Xửng luộc hoặc chần thực phẩm IKEA STABIL 3L

Xửng luộc hoặc chần thực phẩm IKEA STABIL

Giá cũ: 366.300 ₫

Giá giảm: 260.000 ₫

- 29%
Vung nồi 34cm IKEA STABIL

Vung nồi 34cm IKEA STABIL

Vung nồi 34cm IKEA STABIL
280.000 ₫
Nắp vung nồi, chảo IKEA STABIL 24cm

Nắp vung nồi, chảo IKEA STABIL 24cm

Nắp vung nồi, chảo IKEA STABIL 24cm
210.000 ₫
Nắp vung nồi, chảo IKEA STABIL 28cm

Nắp vung nồi, chảo IKEA STABIL 28cm

Nắp vung nồi, chảo IKEA STABIL
210.000 ₫