Các loại thùng đựng rác nhựa, inox, có nắp và không nắp
Thùng rác văn phòng IKEA FNISS (nhỏ)

Thùng rác văn phòng IKEA FNISS (nhỏ)

Thùng rác văn phòng IKEA FNISS (nhỏ)
115.000 ₫
Thùng đựng rác IKEA FNISS màu trắng (to)

Thùng đựng rác IKEA FNISS màu trắng (to)

Thùng đựng rác ikea FNISS

125.000 ₫
Thùng đựng rác IKEA FNISS màu đỏ (to)

Thùng đựng rác IKEA FNISS màu đỏ (to)

Thùng đựng rác ikea FNISS màu đỏ
125.000 ₫
Thùng rác lưới IKEA DOKUMENT

Thùng rác lưới IKEA DOKUMENT

Thùng rác lưới IKEA DOKUMENT
150.000 ₫
Giá đựng giấy bóng IKEA RATIONELL VARIERA vuông màu trắng

Giá đựng giấy bóng IKEA RATIONELL VARIERA vuông màu trắng

Giá đựng giấy bóng ikea RATIONELL VARIERA màu trắng
170.000 ₫
Thùng đựng rác IKEA FILUR 10L

Thùng đựng rác IKEA FILUR 10L

Thùng đựng rác IKEA FILUR
210.000 ₫
Thùng đựng rác IKEA FILUR 28L

Thùng đựng rác IKEA FILUR 28L

Thùng đựng rác IKEA FILUR
345.000 ₫