Máy đo đường huyết Omron HGM-111

Máy đo đường huyết Omron HGM-111

Máy đo đường huyết Omron HGM-111

Giá cũ: 1.700.000 ₫

Giá giảm: 1.500.000 ₫

- 12%
Máy đo đường huyết Omron HGM-112

Máy đo đường huyết Omron HGM-112

Máy đo đường huyết Omron HGM-112

Giá cũ: 1.250.000 ₫

Giá giảm: 1.050.000 ₫

- 16%