Điện thoại Google Nexus 4 16GB (màu trắng)

Điện thoại Google Nexus 4 16GB (màu trắng)

4.7‑inch WXGA IPS 1280x768 (320ppi)
Qualcomm Snapdragon™ S4 Pro CPU
2 GB RAM
Android 4.2 (Jelly Bean)

Giá cũ: 10.560.000 ₫

Giá giảm: 7.590.000 ₫

- 28%
Điện thoại Google Nexus 4 16GB

Điện thoại Google Nexus 4 16GB

4.7‑inch WXGA IPS 1280x768 (320ppi)
Qualcomm Snapdragon™ S4 Pro CPU
2 GB RAM
Android 4.2 (Jelly Bean)

Giá cũ: 10.790.000 ₫

Giá giảm: 7.590.000 ₫

- 30%