Điện thoại Google Nexus 5 16GB

Điện thoại Google Nexus 5 16GB

Điện thoại Google Nexus 5 16GB

Giá cũ: 12.390.000 ₫

Giá giảm: 8.990.000 ₫

- 27%
Điện thoại Google Nexus 4 16GB (màu trắng)

Điện thoại Google Nexus 4 16GB (màu trắng)

4.7‑inch WXGA IPS 1280x768 (320ppi)
Qualcomm Snapdragon™ S4 Pro CPU
2 GB RAM
Android 4.2 (Jelly Bean)

Giá cũ: 10.560.000 ₫

Giá giảm: 7.590.000 ₫

- 28%
Điện thoại Google Nexus 4 16GB

Điện thoại Google Nexus 4 16GB

4.7‑inch WXGA IPS 1280x768 (320ppi)
Qualcomm Snapdragon™ S4 Pro CPU
2 GB RAM
Android 4.2 (Jelly Bean)

Giá cũ: 10.790.000 ₫

Giá giảm: 7.590.000 ₫

- 30%
dien-thoai-di-dong-lg-wink-touch-t300-20121112-1.jpg

Điện thoại di động LG Wink Touch T300

Điện thoại di động LG Wink Touch T300
1.510.000 ₫
dien-thoai-di-dong-lg-c375-20121112-0.jpg

Điện thoại di động LG C375

Điện thoại di động LG C375
1.730.000 ₫
dien-thoai-di-dong-lg-s365-20121112-1.jpg

Điện thoại di động LG S365

Điện thoại di động LG S365
1.635.000 ₫
dien-thoai-di-dong-lg-t515-20121112-3.jpg

Điện thoại di động LG T515

Điện thoại di động LG T515
1.935.000 ₫
dien-thoai-di-dong-lg-t375-cookie-smart-20121112-0.jpg

Điện thoại di động LG T375 Cookie Smart

Điện thoại di động LG T375 Cookie Smart
1.935.000 ₫
dien-thoai-di-dong-lg-wink-wifi-gt350i-20121112-4.jpg

Điện thoại di động LG Wink Wifi GT350i

Điện thoại di động LG Wink Wifi GT350i
2.910.000 ₫
dien-thoai-di-dong-lg-optimus-me-p350-20121112-5.jpg

Điện thoại di động LG Optimus Me P350

Điện thoại di động LG Optimus Me P350
3.125.000 ₫
dien-thoai-di-dong-lg-e405-20121112-0.jpg

Điện thoại di động LG E405

Điện thoại di động LG E405
3.190.000 ₫
dien-thoai-di-dong-lg-optimus-pro-c660-20121112-0.jpg

Điện thoại di động LG Optimus Pro C660

Điện thoại di động LG Optimus Pro C660
3.870.000 ₫
dien-thoai-di-dong-lg-optimus-net-dual-p698-20121112-5.jpg

Điện thoại di động LG Optimus Net Dual P698

Điện thoại di động LG Optimus Net Dual P698
4.050.000 ₫
dien-thoai-di-dong-lg-optimus-l5-dual-e615-20121112-1.jpg

Điện thoại di động LG Optimus L5 Dual E615

Điện thoại di động LG Optimus L5 Dual E615
4.950.000 ₫
dien-thoai-di-dong-lg-optimus-l5-e612-20121112-0.jpg

Điện thoại di động LG Optimus L5 E612

Điện thoại di động LG Optimus L5 E612
4.720.000 ₫
dien-thoai-di-dong-lg-optimus-3d-p920-20121112-0.jpg

Điện thoại di động LG Optimus 3D P920

Điện thoại di động LG Optimus 3D P920
9.630.000 ₫
dien-thoai-di-dong-lg-prada-30-p940-20121112-1.jpg

Điện thoại di động LG Prada 3.0 P940

Điện thoại di động LG Prada 3.0 P940
9.530.000 ₫
dien-thoai-di-dong-lg-optimus-3d-max-p725-20121112-1.jpg

Điện thoại di động LG Optimus 3D Max P725

Điện thoại di động LG Optimus 3D Max P725
11.185.000 ₫
dien-thoai-di-dong-lg-optimus-4x-hd-p880-20121112-0.jpg

Điện thoại di động LG Optimus 4X HD P880

Điện thoại di động LG Optimus 4X HD P880
10.599.000 ₫
Điện thoại di động LG T500

Điện thoại di động LG T500

Điện thoại di động LG
1.643.000 ₫
Điện thoại di động LG T375 Cookie Smart

Điện thoại di động LG T375 Cookie Smart

Điện thoại di động LG Cookie Smart
2.070.000 ₫
Điện thoại di động LG Optimus L3 E400

Điện thoại di động LG Optimus L3 E400

Điện thoại di động LG Optimus L3
2.870.000 ₫
Điện thoại di động LG Optimus Net P698

Điện thoại di động LG Optimus Net P698

Điện thoại di động LG Optimus Net
4.085.000 ₫
Điện thoại di động LG Optimus Hub E510

Điện thoại di động LG Optimus Hub E510

Điện thoại di động LG Optimus Hub
4.560.000 ₫
Điện thoại di động LG Optimus Sol E730

Điện thoại di động LG Optimus Sol E730

Điện thoại di động LG Optimus Sol
6.630.000 ₫
Điện thoại di động LG Optimus Black P970

Điện thoại di động LG Optimus Black P970

Điện thoại di động LG Optimus Black
6.630.000 ₫
Điện thoại di động LG Optimus L7 P705

Điện thoại di động LG Optimus L7 P705

Điện thoại di động LG Optimus
6.275.000 ₫