Điện thoại di động Nokia Lumia 820

Điện thoại di động Nokia Lumia 820

Camera 8,0 megapixel
Màn hình 4,3 inch
Bộ vi xử lý Snapdragon™ S4
Thời gian thoại 3G tối đa 8,1 giờ
Thời gian chờ (3G) 360 giờ
Thời gian phát nhạc 61 giờ

6.940.000 ₫
dien-thoai-di-dong-nokia-asha-309-20121027-0.jpg

Điện thoại di động Nokia Asha 309

Điện thoại di động Nokia Asha 309
2.230.000 ₫
Điện thoại di động Nokia Lumia 920

Điện thoại di động Nokia Lumia 920

Camera 8,7 megapixel
Màn hình 4,5 inch
Bộ vi xử lý Snapdragon™ S4
Thời gian thoại 3G tối đa 10,8 giờ
Thời gian chờ (3G) 460 giờ
Thời gian phát nhạc 74 giờ

9.400.000 ₫
dien-thoai-di-dong-nokia-asha-308-20121027-1.jpg

Điện thoại di động Nokia Asha 308

Điện thoại di động Nokia Asha 308
2.170.000 ₫
dien-thoai-di-dong-nokia-100-20121022-5.jpeg

Điện thoại di động Nokia 100

Điện thoại di động Nokia 100
470.000 ₫
dien-thoai-di-dong-nokia-1280-20121022-5.png

Điện thoại di động Nokia 1280

Điện thoại di động Nokia 1280
460.000 ₫
dien-thoai-di-dong-nokia-101-20121022-5.jpg

Điện thoại di động Nokia 101

Điện thoại di động Nokia 101
620.000 ₫
dien-thoai-di-dong-nokia-110-20121022-0.jpg

Điện thoại di động Nokia 110

Điện thoại di động Nokia 110
980.000 ₫
dien-thoai-di-dong-nokia-112-20121022-0.jpg

Điện thoại di động Nokia 112

Điện thoại di động Nokia 112
985.000 ₫
Điện thoại di động Nokia C1-01

Điện thoại di động Nokia C1-01

Điện thoại di động Nokia C1-01
1.260.000 ₫
Điện thoại di động Nokia X2-02

Điện thoại di động Nokia X2-02

Điện thoại di động Nokia X2-02
1.690.000 ₫
Điện thoại di động Nokia 202 (Asha 202)

Điện thoại di động Nokia 202 (Asha 202)

Điện thoại di động Nokia 202 (Asha 202)
1.760.000 ₫
Điện thoại di động Nokia C2-03

Điện thoại di động Nokia C2-03

Điện thoại di động Nokia C2-03
1.715.000 ₫
Điện thoại di động Nokia C2-01

Điện thoại di động Nokia C2-01

Điện thoại di động Nokia C2-01
1.600.000 ₫
Điện thoại di động Nokia X2

Điện thoại di động Nokia X2-00

Điện thoại di động Nokia X2-00
2.170.000 ₫
Điện thoại di động Nokia C3-00

Điện thoại di động Nokia C3-00

Điện thoại di động Nokia C3-00
2.065.000 ₫
Điện thoại di động Nokia N300 (Asha 300)

Điện thoại di động Nokia N300 (Asha 300)

Điện thoại di động Nokia N300 (Asha 300)
2.289.000 ₫
Điện thoại di động Nokia N302 (Asha 302)

Điện thoại di động Nokia N302 (Asha 302)

Điện thoại di động Nokia N302 (Asha 302)
2.660.000 ₫
Điện thoại di động Nokia C5-06

Điện thoại di động Nokia C5-06

Điện thoại di động Nokia C5-06
2.540.000 ₫
Điện thoại di động Nokia C5-00.2

Điện thoại di động Nokia C5-00.2

Điện thoại di động Nokia C5-00.2
3.380.000 ₫
Điện thoại di động Nokia C5-03

Điện thoại di động Nokia C5-03

Điện thoại di động Nokia C5-03
2.998.000 ₫
Điện thoại di động Nokia 500

Điện thoại di động Nokia 500

Điện thoại di động Nokia 500
3.870.000 ₫
Điện thoại di động Nokia Lumia 610

Điện thoại di động Nokia Lumia 610

Điện thoại di động Nokia Lumia 610
4.335.000 ₫
Điện thoại di động Nokia 603

Điện thoại di động Nokia 603

Điện thoại di động Nokia 603
4.940.000 ₫
Điện thoại di động Nokia 700

Điện thoại di động Nokia 700

Điện thoại di động Nokia 700
5.840.000 ₫
Điện thoại di động Nokia N8

Điện thoại di động Nokia N8

Điện thoại di động Nokia N8
6.630.000 ₫
Điện thoại di động Nokia Lumia 710

Điện thoại di động Nokia Lumia 710

Điện thoại di động Nokia Lumia 710
5.560.000 ₫
Điện thoại di động Nokia N9 16GB

Điện thoại di động Nokia N9 16GB

Điện thoại di động Nokia N9 16GB
8.510.000 ₫
Điện thoại di động Nokia N9 64GB

Điện thoại di động Nokia N9 64GB

Điện thoại di động Nokia N9 64GB
9.185.000 ₫
Điện thoại di động Nokia Lumia 800

Điện thoại di động Nokia Lumia 800

Điện thoại di động Nokia Lumia 800
8.250.000 ₫
Điện thoại di động Nokia Lumia 900

Điện thoại di động Nokia Lumia 900

Điện thoại di động Nokia Lumia 900
10.600.000 ₫