o-cung-the-ran-ssd-kingston-hyperx-3k-240gb-sata-3-sh103s3240g-20121205-0.jpg

Ổ cứng thể rắn SSD Kingston HyperX 3K 240GB Sata 3 (SH103S3/240G)

Ổ cứng thể rắn SSD Kingston HyperX 3K 240GB Sata 3 (SH103S3/240G)
5.200.000 ₫
o-cung-the-ran-ssd-kingston-ssdnow-v-240gb-sata-3-svp200s3240g-20121205-0.jpg

Ổ cứng thể rắn SSD Kingston SSDNow V+ 240GB Sata 3 (SVP200S37A/240G)

Ổ cứng thể rắn SSD Kingston SSDNow V+ 240GB Sata 3 (SVP200S3/240G)
4.790.000 ₫
o-cung-the-ran-ssd-kingston-hyperx-3k-120gb-sata-3-sh103s3120g-20121205-0.jpg

Ổ cứng thể rắn SSD Kingston HyperX 3K 120GB Sata 3 (SH103S3/120G)

Ổ cứng thể rắn SSD Kingston HyperX 3K 120GB Sata 3 (SH103S3/120G)
2.989.000 ₫
Ổ cứng thể rắn SSD Kingston SSDNow 120GB Sata 3 (SV300S37A/120G)

Ổ cứng thể rắn SSD Kingston SSDNow 120GB Sata 3 (SV300S37A/120G)

Ổ cứng thể rắn SSD Kingston SSDNow 120GB Sata 3 (SV300S37A/120G)
2.530.000 ₫
o-cung-the-ran-ssd-kingston-ssdnow-v-60gb-sata-3-svp200s360g-20121205-0.jpg

Ổ cứng thể rắn SSD Kingston SSDNow V+ 60GB Sata 3 (SVP300S37A/60G)

Ổ cứng thể rắn SSD Kingston SSDNow V+ 60GB Sata 3 (SVP200S3/60G)
1.650.000 ₫
o-cung-the-ran-ssd-transcend-256gb-sata-3-6gbps-20121127-0.jpg

Ổ cứng thể rắn SSD Transcend 256GB SATA 3 6Gbps (TS256GSSD320)

Ổ cứng thể rắn SSD Transcend 256GB SATA 3 6Gbps
4.712.000 ₫
o-cung-the-ran-ssd-transcend-128gb-sata-3-6gbps-20121127-0.jpg

Ổ cứng thể rắn SSD Transcend 128GB SATA 3 6Gbps (TS128GSSD320)

Ổ cứng thể rắn SSD Transcend 128GB SATA 3 6Gbps
2.545.000 ₫
o-cung-the-ran-ssd-transcend-64gb-sata-3-6gbps-20121127-0.jpg

Ổ cứng thể rắn SSD Transcend 64GB SATA 3 6Gbps (TS64GSSD320)

Ổ cứng thể rắn SSD Transcend 64GB SATA 3 6Gbps
1.820.000 ₫
o-cung-the-ran-ssd-transcend-chip-toggle-256gb-sata-3-6gbps-20121127-0.jpg

Ổ cứng thể rắn SSD Transcend (Chip toggle) 256GB SATA 3 6Gbps (TS256GSSD720)

Ổ cứng thể rắn SSD Transcend (Chip toggle) 256GB SATA 3 6Gbps
5.560.000 ₫
o-cung-the-ran-ssd-transcend-chip-toggle-128gb-sata-3-6gbps-20121127-0.jpg

Ổ cứng thể rắn SSD Transcend (Chip toggle) 128GB SATA 3 6Gbps (TS128GSSD720)

Ổ cứng thể rắn SSD Transcend (Chip toggle) 128GB SATA 3 6Gbps
3.110.000 ₫
o-cung-the-ran-ssd-transcend-chip-toggle-64gb-sata-3-6gbps-20121127-0.jpg

Ổ cứng thể rắn SSD Transcend (Chip toggle) 64GB SATA 3 6Gbps (TS64GSSD720)

Ổ cứng thể rắn SSD Transcend (Chip toggle) 64GB SATA 3 6Gbps
2.170.000 ₫
o-cung-the-ran-ssd-corsair-force-series-gs-480gb-sata-3-6gbps-20121127-1.jpg

Ổ cứng thể rắn SSD CORSAIR FORCE SERIES GS 480Gb SATA 3 6Gbps

Ổ cứng thể rắn SSD CORSAIR FORCE SERIES GS 480Gb SATA 3 6Gbps
11.400.000 ₫
o-cung-the-ran-ssd-corsair-force-series-gs-360gb-sata-3-6gbps-20121127-1.jpg

Ổ cứng thể rắn SSD CORSAIR FORCE SERIES GS 360Gb SATA 3 6Gbps

Ổ cứng thể rắn SSD CORSAIR FORCE SERIES GS 360Gb SATA 3 6Gbps
7.468.000 ₫
o-cung-the-ran-ssd-corsair-force-series-gs-240gb-sata-3-6gbps-20121127-0.jpg

Ổ cứng thể rắn SSD CORSAIR FORCE SERIES GS 240Gb SATA 3 6Gbps

Ổ cứng thể rắn SSD CORSAIR FORCE SERIES GS 240Gb SATA 3 6Gbps
5.520.000 ₫
o-cung-the-ran-ssd-corsair-force-series-gs-180gb-sata-3-6gbps-20121127-1.jpg

Ổ cứng thể rắn SSD CORSAIR FORCE SERIES GS 180Gb SATA 3 6Gbps

Ổ cứng thể rắn SSD CORSAIR FORCE SERIES GS 180Gb SATA 3 6Gbps
4.400.000 ₫
o-cung-the-ran-ssd-corsair-force-series-gt-120gb-sata-3-6gbps-20121127-0.jpg

Ổ cứng thể rắn SSD CORSAIR FORCE SERIES GT 120Gb SATA 3 6Gbps

Ổ cứng thể rắn SSD CORSAIR FORCE SERIES GT 120Gb SATA 3 6Gbps
4.000.000 ₫
o-cung-the-ran-ssd-corsair-force-series-gt-60gb-sata-3-6gbps-20121127-0.jpg

Ổ cứng thể rắn SSD CORSAIR FORCE SERIES GT 60Gb SATA 3 6Gbps

Ổ cứng thể rắn SSD CORSAIR FORCE SERIES GT 60Gb SATA 3 6Gbps
2.500.000 ₫
o-cung-the-ran-ssd-corsair-force-series-gt-90gb-sata-3-6gbps-20121127-1.png

Ổ cứng thể rắn SSD CORSAIR FORCE SERIES GT 90Gb SATA 3 6Gbps

Ổ cứng thể rắn SSD CORSAIR FORCE SERIES GT 180Gb SATA 3 6Gbps
3.256.000 ₫
o-cung-the-ran-ssd-gskill-fm-25s3-240gbp3-20121002-0.jpg

Ổ cứng thể rắn SSD G.SKILL FM-25S3-240GBP3

Ổ cứng thể rắn SSD G.SKILL FM-25S3-240GBP3
4.888.000 ₫
o-cung-the-ran-ssd-adata-s510-120gb-sata-6gbps-notebook-pack-20121002-0.jpg

Ổ cứng thể rắn SSD ADATA S510 120GB SATA 6Gbps (Notebook Pack)

Ổ cứng thể rắn SSD ADATA S510 120GB SATA 6Gbps (Notebook Pack)
2.860.000 ₫
o-cung-the-ran-ssd-corsair-120gb-sata-3-6gbps-20121002-0.jpg

Ổ cứng thể rắn SSD CORSAIR FORCE SERIES 3 120Gb SATA 3 6Gbps

Ổ cứng thể rắn SSD CORSAIR FORCE SERIES 3 120Gb SATA 3 6Gbps
2.550.000 ₫
o-cung-the-ran-ssd-corsair-90gb-sata-3-6gbps-20121003-0.jpg

Ổ cứng thể rắn SSD CORSAIR FORCE SERIES 3 90Gb SATA 3 6Gbps

Ổ cứng thể rắn SSD CORSAIR FORCE SERIES 3 90Gb SATA 3 6Gbps
2.190.000 ₫
o-cung-the-ran-ssd-corsair-60gb-sata-3-6gbps-20121002-0.jpg

Ổ cứng thể rắn SSD CORSAIR FORCE SERIES 3 60Gb SATA 3 6Gbps

Ổ cứng thể rắn SSD CORSAIR FORCE SERIES 3 60Gb SATA 3 6Gbps
1.690.000 ₫
o-cung-the-ran-ssd-adata-s510-120gb-sata-6gbps-20121002-0.jpg

Ổ cứng thể rắn SSD ADATA S510 120GB SATA 6Gbps

Ổ cứng thể rắn SSD ADATA S510 120GB SATA 6Gbps
2.640.000 ₫
o-cung-the-ran-ssd-adata-s510-60gb-sata-6gbps-20120920-0.png

Ổ cứng thể rắn SSD ADATA S510 60GB SATA 6Gbps

Ổ cứng thể rắn ADATA S510 60GB SATA 6Gbps
1.650.000 ₫
o-cung-the-ran-ssd-ocz-revodrive-3-pci-express-x4-240gb-20121003-2.jpg

Ổ cứng thể rắn SSD OCZ RevoDrive 3 PCI-Express x4 240GB

Bảo hành 36 tháng (1 đổi 1)
9.350.000 ₫
Ổ cứng thể rắn SSD OCZ Synapse Cache 64GB SATA 3 6Gbps

Ổ cứng thể rắn SSD OCZ Synapse Cache 64GB SATA 3 6Gbps

Bảo hành 36 tháng (1 đổi 1)
2.475.000 ₫
o-cung-the-ran-ssd-ocz-vertex-4-128gb-sata-3-6gbps-20120920-0.png

Ổ cứng thể rắn SSD OCZ Vertex 4 128GB SATA 3 6Gbps

Bảo hành 60 tháng (1 đổi 1)
3.289.000 ₫
o-cung-the-ran-ssd-ocz-vertex-4-64gb-sata-3-6gbps-20120920-0.png

Ổ cứng thể rắn SSD OCZ Vertex 4 64GB SATA 3 6Gbps

Bảo hành 60 tháng (1 đổi 1)
2.079.000 ₫
o-cung-the-ran-ssd-ocz-vertex-3-240gb-sata-3-6gbps-20121002-0.png

Ổ cứng thể rắn SSD OCZ Vertex 3 240GB SATA 3 6Gbps

Bảo hành 36 tháng (1 đổi 1)
5.819.000 ₫
o-cung-the-ran-ssd-ocz-vertex-3-120gb-sata-3-6gbps-20120920-0.png

Ổ cứng thể rắn SSD OCZ Vertex 3 120GB SATA 3 6Gbps

Bảo hành 36 tháng (1 đổi 1)
3.069.000 ₫
o-cung-the-ran-ssd-ocz-vertex-3-60gb-sata-3-6gbps-20121002-0.png

Ổ cứng thể rắn SSD OCZ Vertex 3 60GB SATA 3 6Gbps

Bảo hành 36 tháng (1 đổi 1)
1.859.000 ₫
o-cung-the-ran-ssd-ocz-agility-4-64gb-sata-3-6gbps-20121002-0.jpg

Ổ cứng thể rắn SSD OCZ Agility 4 64GB SATA 3 6Gbps

Bảo hành 36 tháng (1 đổi 1)
1.925.000 ₫
Ổ cứng SSD Kingston SSDNow 64Gb V-Serries (Kèm theo Kit cho notebook)

Ổ cứng SSD Kingston SSDNow 64Gb V-Serries (Kèm theo Kit cho notebook)

Ổ SSD lưu trữ dạng thể rắn có độ bền cao hơn ổ HDD.Chạy êm hơn,tiết kiệm điên năng.Chống va đập thuận tiện di chuyển.Tốc độ đọc ghi dữ liệu nhanh tăng hiệu suất công việc của bạn
3.480.000 ₫