Ổ cứng di động HDD EXTERNAL TOSHIBA™2.5" CANVIO SLIM 3.0  500GB

Ổ cứng di động HDD EXTERNAL TOSHIBA™2.5" CANVIO SLIM 3.0 500GB

Ổ cứng di động HDD EXTERNAL TOSHIBA™2.5" CANVIO SLIM 3.0  500GB

1.550.000 ₫
Ổ cứng di động TOSHIBA™2.5" CANVIO CONNECT 3.0 2TB - USB3.0

Ổ cứng di động TOSHIBA™2.5" CANVIO CONNECT 3.0 2TB - USB3.0

Ổ cứng di động TOSHIBA™2.5" CANVIO CONNECT 3.0 2TB - USB3.0

3.550.000 ₫
Ổ cứng di động TOSHIBA™2.5" CANVIO CONNECT 3.0 1TB - USB3.0

Ổ cứng di động TOSHIBA™2.5" CANVIO CONNECT 3.0 1TB - USB3.0

Ổ cứng di động TOSHIBA™2.5" CANVIO CONNECT 3.0 1TB - USB3.0

1.890.000 ₫
Ổ cứng di động TOSHIBA™2.5" CANVIO CONNECT 3.0 500GB - USB3.0

Ổ cứng di động TOSHIBA™2.5" CANVIO CONNECT 3.0 500GB - USB3.0

Ổ cứng di động TOSHIBA™2.5" CANVIO CONNECT 3.0 500GB - USB3.0
1.390.000 ₫
o-cung-gan-trong-hitachi-deskstar-320gb-5400rpm-20120919-0.png

Ổ cứng ngắn trong Desktop Hitachi Travelstar 3.5" 1TB 5400rpm

Ổ cứng ngắn trong Desktop Hitachi Travelstar 3.5" 1TB 5400rpm 

(2.5" + khay ổ cứng 3.5")

1.789.000 ₫
o-cung-gan-trong-hitachi-deskstar-320gb-5400rpm-20120919-0.png

Ổ cứng ngắn trong Desktop Hitachi Travelstar 3.5" 500GB 5400rpm

Ổ cứng ngắn trong Desktop Hitachi Travelstar 3.5" 500GB 5400rpm

(2.5" + khay ổ cứng 3,5")

1.109.000 ₫
o-cung-gan-trong-hitachi-deskstar-320gb-5400rpm-20120919-0.png

Ổ cứng ngắn trong Desktop Hitachi Travelstar 3.5" 500GB 7200rpm

Ổ cứng ngắn trong Desktop Hitachi Travelstar 3.5" 500GB 7200rpm

(2,5" + khay ổ cứng 3,5")

1.339.000 ₫
o-cung-gan-trong-hitachi-deskstar-320gb-5400rpm-20120919-0.png

Ổ cứng ngắn trong Desktop Hitachi Travelstar 3.5" 320GB 7200rpm

Ổ cứng ngắn trong Desktop Hitachi Travelstar 3.5" 320GB 7200rpm

(2,5" + khay ổ cứng 3,5")


1.249.000 ₫
o-cung-gan-trong-hitachi-deskstar-320gb-5400rpm-20120919-0.png

Ổ cứng ngắn trong Desktop Hitachi Travelstar 3.5" 320GB 5400rpm

Ổ cứng ngắn trong Desktop Hitachi Travelstar 3.5" 320GB 5400rpm

(2.5" + khay ổ cứng 3,5")

1.129.000 ₫
o-cung-gan-trong-hitachi-deskstar-320gb-5400rpm-20120919-0.png

Ổ cứng ngắn trong Desktop Hitachi Travelstar 3.5" 250GB 5400rpm

Ổ cứng ngắn trong Desktop Hitachi Travelstar 3.5" 2500GB 5400rpm

(2,5" + Khay ổ cứng 3,5")

999.000 ₫
o-cung-gan-trong-hitachi-deskstar-2tb-7200rpm-20121002-0.jpg

Ổ cứng gắn trong Hitachi Ultrastar 3.5" 2TB (A7K3000)

Ổ cứng gắn trong Hitachi Ultrastar 3.5" 2TB 7200rpm
3.399.000 ₫
o-cung-gan-trong-toshiba-35-3tb-7200rpm-32mb-20121127-0.jpg

Ổ cứng gắn trong Toshiba 3.5" 3TB 7200rpm 64MB

Dung lượng: 3TB

Kích thước: 3.5"

Chuẩn giao tiếp: SATA

Tốc độ quay: 7200rpm

Giá cũ: 3.210.000 ₫

Giá giảm: 2.950.000 ₫

- 8%
o-cung-gan-trong-toshiba-35-2tb-7200rpm-32mb-20121127-0.jpg

Ổ cứng gắn trong Toshiba 3.5" 2TB 7200rpm 64MB

Ổ cứng gắn trong Toshiba 3.5" 2TB 7200rpm 64MB

Giá cũ: 2.390.000 ₫

Giá giảm: 2.170.000 ₫

- 9%
o-cung-gan-trong-toshiba-35-1tb-7200rpm-32mb-20121127-0.jpg

Ổ cứng gắn trong Toshiba 3.5" 1TB 7200rpm 32MB

Ổ cứng gắn trong Toshiba 3.5" 1TB 7200rpm 32MB

Giá cũ: 1.588.000 ₫

Giá giảm: 1.499.000 ₫

- 6%
o-cung-gan-trong-toshiba-35-500gb-7200rpm-32mb-20121127-0.jpg

Ổ cứng gắn trong Toshiba 3.5" 500GB 7200rpm 32MB

Ổ cứng gắn trong Toshiba 3.5" 500GB 7200rpm 32MB

Giá cũ: 1.259.000 ₫

Giá giảm: 1.215.000 ₫

- 3%
o-cung-laptop-toshiba-25-500gb-5400rpm-8mb-20121127-0.jpg

Ổ cứng ngắn trongLaptop Toshiba 2.5" 500GB 5400rpm 8MB

Ổ cứng Laptop Toshiba 2.5" 500GB 5400rpm 8MB

Giá cũ: 1.350.000 ₫

Giá giảm: 1.260.000 ₫

- 7%
o-cung-laptop-toshiba-320gb-25-5400rpm-8mb-20121127-0.jpg

Ổ cứng Laptop Toshiba 320GB 2.5" 5400rpm 8MB

Ổ cứng Laptop Toshiba 320GB 2.5" 5400rpm 8MB
1.099.000 ₫
o-cung-laptop-hitachi-deskstar-25-320gb-7200rpm-20121127-0.png

Ổ cứng ngắn trong Laptop Hitachi Travelstar 2.5" 1TB 7200rpm

Ổ cứng Laptop Hitachi Traverstar 2.5" 1 TB 7200rpm

1.729.000 ₫
o-cung-gan-trong-western-caviar-blue-320gb-7200rpm-20121003-0.jpg

Ổ cứng gắn trong Western Caviar Blue 3.5" 320GB 7200rpm

Ổ cứng gắn trong Western Caviar Blue 3.5" 320GB 7200rpm
1.290.000 ₫
o-cung-gan-trong-western-caviar-green-3tb-7200rpm-20121003-0.jpg

Ổ cứng gắn trong Western Caviar Green 3.5" 3TB 7200rpm

Ổ cứng gắn trong Western Caviar Green 3.5" 3TB 7200rpm
3.300.000 ₫
o-cung-gan-trong-western-caviar-green-2tb-7200rpm-20121003-0.jpg

Ổ cứng gắn trong Western Caviar Green 3.5" 2TB 7200rpm

Ổ cứng gắn trong Western Caviar Green 3.5" 2TB 7200rpm
2.300.000 ₫
o-cung-gan-trong-western-caviar-green-15tb-7200rpm-20121003-0.jpg

Ổ cứng gắn trong Western Caviar Green 3.5" 1.5TB 7200rpm

Ổ cứng gắn trong Western Caviar Green 3.5" 1.5TB 7200rpm
2.050.000 ₫
o-cung-gan-trong-western-caviar-green-1tb-7200rpm-20121003-0.jpeg

Ổ cứng gắn trong Western Caviar Green 3.5" 1TB 7200rpm

Ổ cứng gắn trong Western Caviar Green 3.5" 1TB 7200rpm
1.650.000 ₫
o-cung-gan-trong-western-caviar-blue-500gb-7200rpm-20121003-0.jpg

Ổ cứng gắn trong Western Caviar Blue 3.5" 500GB 7200rpm

Ổ cứng gắn trong Western Caviar Blue 3.5" 500GB 7200rpm
1.350.000 ₫
o-cung-gan-trong-western-caviar-blue-250gb-7200rpm-20121003-0.jpg

Ổ cứng gắn trong Western Caviar Blue 3.5" 250GB 7200rpm

Ổ cứng gắn trong Western Caviar Blue 3.5" 250GB 7200rpm
1.180.000 ₫
o-cung-gan-trong-hitachi-travelstar-1tb-5400rpm-20121002-0.jpg

Ổ cứng Laptop Hitachi Travelstar 2.5" 1TB 5400rpm

Ổ cứng Laptop Hitachi Travelstar 2.5" 1TB 5400rpm
1.669.000 ₫
o-cung-gan-trong-hitachi-travelstar-750gb-5400rpm-20121002-0.jpg

Ổ cứng Laptop Hitachi Travelstar 2.5" 750GB 5400rpm

Ổ cứng Laptop Hitachi Travelstar 2.5" 750GB 5400rpm
1.499.000 ₫
o-cung-gan-trong-hitachi-travelstar-500gb-7200rpm-20121002-0.jpg

Ổ cứng Laptop Hitachi Travelstar 2.5" 500GB 7200rpm

Ổ cứng Laptop Hitachi Travelstar 2.5" 500GB 7200rpm
1.320.000 ₫
o-cung-gan-trong-hitachi-travelstar-500gb-5400rpm-20121002-0.jpg

Ổ cứng Laptop Hitachi Travelstar 2.5" 500GB 5400rpm

Ổ cứng Laptop Hitachi Travelstar 2.5" 500GB 5400rpm
1.169.000 ₫
o-cung-gan-trong-hitachi-travelstar-320gb-5400rpm-20121002-0.jpg

Ổ cứng Laptop Hitachi Travelstar 2.5" 1.5 TB 5400rpm

Ổ cứng Travelstar 1.5TB Cache 32MB 5400rpm

2.700.000 ₫
o-cung-gan-trong-hitachi-deskstar-3tb-7200rpm-20121002-0.jpg

Ổ cứng gắn trong Hitachi Ultrastar 3.5" 3TB 7200rpm

Ổ cứng gắn trong Hitachi Deskstar 3.5" 3TB 7200rpm
5.429.000 ₫
o-cung-gan-trong-hitachi-deskstar-2tb-7200rpm-20121002-0.jpg

Ổ cứng gắn trong Hitachi Ultrastar 3.5" 1TB 7200rpm

Ổ cứng gắn trong Hitachi Ultrastar 3.5" 1TB 7200rpm
1.840.000 ₫
o-cung-gan-trong-hitachi-deskstar-1tb-7200rpm-20121002-0.jpg

Ổ cứng gắn trong Hitachi Ultrastar 3.5" 4TB 7200rpm

Ổ cứng gắn trong Hitachi Ultrastar 3.5" 4TB 7200rpm
7.699.000 ₫
o-cung-gan-trong-hitachi-deskstar-500gb-7200rpm-20121002-0.jpg

Ổ cứng gắn trong Hitachi Ultrastar 3.5" 500GB 7200rpm

Ổ cứng gắn trong Hitachi Ultrastar 3.5" 500GB 7200rpm
1.679.000 ₫
o-cung-gan-trong-hitachi-deskstar-320gb-5400rpm-20120919-0.png

Ổ cứng Laptop Hitachi Travelstar 2.5" 250GB 5400rpm

Ổ cứng Laptop Hitachi Travelstar 2.5" 2500GB 5400rpm

989.000 ₫