Máy tính bảng Apple iPad Air WIFI + 4G 32GB

Máy tính bảng Apple iPad Air WIFI + 4G 32GB

Máy tính bảng Apple iPad Air WIFI + 4G 32GB

Giá cũ: 15.990.000 ₫

Giá giảm: 9.200.000 ₫

- 42%
Máy tính bảng Apple iPad Air WIFI + 4G 16GB

Máy tính bảng Apple iPad Air WIFI + 4G 16GB

Máy tính bảng Apple iPad Air WIFI + 4G 16GB

Giá cũ: 13.990.000 ₫

Giá giảm: 7.800.000 ₫

- 44%
Máy tính bảng Apple iPad mini 2 WI-FI +4G 16GB

Máy tính bảng Apple iPad mini 2 WI-FI +4G 16GB

Máy tính bảng Apple iPad mini 2 WI-FI +4G 16GB

Giá cũ: 12.390.000 ₫

Giá giảm: 6.400.000 ₫

- 48%
Máy tính bảng Apple iPad mini 2 WI-FI + 4G 32GB

Máy tính bảng Apple iPad mini 2 WI-FI + 4G 32GB

Máy tính bảng Apple iPad mini 2 WI-FI + 4G 32GB

Giá cũ: 14.790.000 ₫

Giá giảm: 7.800.000 ₫

- 47%
Máy tính bảng Apple Ipad 4 16GB Wifi 4G

Máy tính bảng Apple Ipad 4 16GB Wifi 4G

Máy tính bảng Apple Ipad 4 16GB Wifi 4G

Giá cũ: 14.200.000 ₫

Giá giảm: 6.690.000 ₫

- 53%
Máy tính bảng Apple iPad mini WI-FI/4G LTE 64GB - Trắng

Máy tính bảng Apple iPad mini WI-FI/4G LTE 64GB - Trắng

Màn hình 7.9 inch
Dual-Core A5 CPU
Thời lượng pin khoảng 10h
Quay video Full HD

Giá cũ: 16.380.000 ₫

Giá giảm: 6.950.000 ₫

- 58%
Máy tính bảng Apple iPad mini WI-FI/4G LTE 64GB - Đen

Máy tính bảng Apple iPad mini WI-FI/4G LTE 64GB - Đen

Màn hình 7.9 inch
Dual-Core A5 CPU
Thời lượng pin khoảng 10h
Quay video Full HD

6.380.000 ₫
Máy tính bảng Apple iPad mini WI-FI/4G LTE 32GB - Đen

Máy tính bảng Apple iPad mini WI-FI/4G LTE 32GB - Đen

Màn hình 7.9 inch
Dual-Core A5 CPU
Thời lượng pin khoảng 10h
Quay video Full HD

Giá cũ: 14.070.000 ₫

Giá giảm: 6.490.000 ₫

- 54%
Máy tính bảng Apple iPad mini WI-FI/4G LTE 16GB - Đen

Máy tính bảng Apple iPad mini WI-FI/4G LTE 16GB - Đen

Màn hình 7.9 inch Dual-Core A5 CPU Thời lượng pin khoảng 10h

Giá cũ: 11.760.000 ₫

Giá giảm: 6.250.000 ₫

- 47%
Máy tính bảng Apple iPad mini WI-FI/4G LTE 32GB - Trắng

Máy tính bảng Apple iPad mini WI-FI/4G LTE 32GB - Trắng

Màn hình 7.9 inch
Dual-Core A5 CPU
Thời lượng pin khoảng 10h
Quay video Full HD

Giá cũ: 14.070.000 ₫

Giá giảm: 6.490.000 ₫

- 54%
Máy tính bảng Apple iPad mini WI-FI/4G LTE 16GB - Trắng

Máy tính bảng Apple iPad mini WI-FI/4G LTE 16GB - Trắng

Màn hình 7.9 inch
Dual-Core A5 CPU
Thời lượng pin khoảng 10h
Quay video Full HD

Giá cũ: 11.760.000 ₫

Giá giảm: 6.250.000 ₫

- 47%
Máy tính bảng Apple New iPad (Gen 3) WI-FI / 4G 16GB

Máy tính bảng Apple New iPad (Gen 3) WI-FI / 4G 16GB

Có 2 màu sắc lựa chọn: Trắng và Đen

Giá cũ: 14.150.000 ₫

Giá giảm: 4.688.000 ₫

- 67%
Máy tính bảng Apple New iPad (Gen 3) WI-FI / 4G 64GB

Máy tính bảng Apple New iPad (Gen 3) WI-FI / 4G 64GB

Có 2 màu sắc lựa chọn: Trắng và Đen

Giá cũ: 19.260.000 ₫

Giá giảm: 6.890.000 ₫

- 64%