Máy đo đường huyết Beuer GL42

Máy đo đường huyết Beuer GL42

Máy đo đường huyết

Giá cũ: 950.000 ₫

Giá giảm: 799.000 ₫

- 16%
Máy đo đường huyết Beuer GL50

Máy đo đường huyết Beuer GL50

Máy đo đường huyết

Giá cũ: 1.400.000 ₫

Giá giảm: 1.050.000 ₫

- 25%
Máy đo đường huyết Omron HGM-112

Máy đo đường huyết Omron HGM-112

Máy đo đường huyết Omron HGM-112

Giá cũ: 1.250.000 ₫

Giá giảm: 1.050.000 ₫

- 16%
Máy đo đường huyết Omron HGM-111

Máy đo đường huyết Omron HGM-111

Máy đo đường huyết Omron HGM-111

Giá cũ: 1.700.000 ₫

Giá giảm: 1.500.000 ₫

- 12%
Hộp que thử dùng cho máy đo đường huyết Omron (25que)

Hộp que thử dùng cho máy đo đường huyết Omron (25que)

Hộp que thử dùng cho máy đo đường huyết Omron
250.000 ₫