Máy đo huyết áp bắp tay chính hãng
Máy đo huyết áp bắp tay Beurer BM47

Máy đo huyết áp bắp tay Beurer BM47

Máy đo huyết áp nhập khẩu nguyên chiếc CHLB Đức

Giá cũ: 1.300.000 ₫

Giá giảm: 1.099.000 ₫

- 15%
Máy đo huyết áp bắp tay Beurer BM35

Máy đo huyết áp bắp tay Beurer BM35

Máy đo huyết áp nhập khẩu nguyên chiếc CHLB Đức

Giá cũ: 850.000 ₫

Giá giảm: 710.000 ₫

- 16%
Máy đo huyết áp bắp tay Beurer BM26

Máy đo huyết áp bắp tay Beurer BM26

Máy đo huyết áp nhập khẩu nguyên chiếc CHLB Đức

Giá cũ: 800.000 ₫

Giá giảm: 699.000 ₫

- 13%
Máy đo huyết áp cổ tay Beurer BC 40

Máy đo huyết áp cổ tay Beurer BC 40

Giá cũ: 900.000 ₫

Giá giảm: 720.000 ₫

- 20%
Máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-7320

Máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-7320

Máy đo huyết áp tự động

Giá cũ: 2.430.000 ₫

Giá giảm: 2.199.000 ₫

- 10%
Máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-7322

Máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-7322

Máy đo huyết áp bắp tay Omron

Giá cũ: 2.000.000 ₫

Giá giảm: 1.699.000 ₫

- 15%
Máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-7121

Máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-7121

Máy đo huyết áp bắp tay

Giá cũ: 1.030.000 ₫

Giá giảm: 910.000 ₫

- 12%
Máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-7120

Máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-7120

Máy đo huyết áp bắp tay hiệu Nhật Bản

Giá cũ: 830.000 ₫

Giá giảm: 730.000 ₫

- 12%
Máy đo huyết áp bắp tay Omron JPN1

Máy đo huyết áp bắp tay Omron JPN1

Máy đo huyết áp bắp tay nhập khẩu nguyên chiếc Nhật Bản

Giá cũ: 1.700.000 ₫

Giá giảm: 1.499.000 ₫

- 12%
Máy đo huyết áp bắp tay Beurer BM45

Máy đo huyết áp bắp tay Beurer BM45

Máy đo huyết áp

Giá cũ: 1.250.000 ₫

Giá giảm: 930.000 ₫

- 26%
Máy đo huyết áp bắp tay Beurer BM58

Máy đo huyết áp bắp tay Beurer BM58

Máy đo huyết áp bắp tay cảm ứng Beurer BM58

Giá cũ: 1.690.000 ₫

Giá giảm: 1.330.000 ₫

- 21%
Máy đo huyết áp bắp tay Beure BM40

Máy đo huyết áp bắp tay Beure BM40

Máy đo huyết áp bắp tay Beure BM40

Giá cũ: 1.200.000 ₫

Giá giảm: 999.000 ₫

- 17%
Máy đo huyết áp tự động bắp tay Omron HEM-8712

Máy đo huyết áp tự động bắp tay Omron HEM-8712

Máy đo huyết áp tự động bắp tay Omron HEM-8712

Giá cũ: 770.000 ₫

Giá giảm: 640.000 ₫

- 17%
Máy đo huyết áp tự động bắp tay Omron HEM-7130

Máy đo huyết áp tự động bắp tay Omron HEM-7130

Máy đo huyết áp tự động bắp tay Omron HEM-7130

Giá cũ: 1.200.000 ₫

Giá giảm: 1.020.000 ₫

- 15%
Máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-7300

Máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-7300

Máy đo huyết áp Omron

Giá cũ: 3.100.000 ₫

Giá giảm: 2.300.000 ₫

- 26%