Đồng hồ trang trí,  đồng hồ pha lê  là đồng hồ treo tường nghệ thuật được làm từ chất lệu thép và pha lê nhân tạo, đồng hồ được sản xuất bởi công ty TNHH Halobuy, giao hàng và thanh toán trực tiếp trên toàn quốc

ĐỒNG HỒ DECOR, ĐỒNG HỒ TREO TƯỜNG,  TRANG TRÍ PHONG CÁCH, HIỆN ĐẠI - SALE OFF 10-40%

Đồng hồ trang trí con bướm DHS472

Đồng hồ trang trí con bướm DHS472

Đồng hồ trang trí con bướm DHS472

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 700.000 ₫

- 70%
Đồng hồ trang trí hươu phú quí  DHS471

Đồng hồ trang trí hươu phú quí DHS471

Đồng hồ trang trí hươu phú quí DHS471

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.350.000 ₫

- 43%
Đồng hồ trang trí lá decor DHS470

Đồng hồ trang trí lá decor DHS470

Đồng hồ trang trí lá decor DHS470

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 999.000 ₫

- 57%
Đồng hồ trang trí lá decor DHS469

Đồng hồ trang trí lá decor DHS469

Đồng hồ trang trí lá decor DHS469

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.250.000 ₫

- 47%
Đồng hồ trang trí lá decor DHS468

Đồng hồ trang trí lá decor DHS468

Đồng hồ trang trí lá decor DHS468

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 980.000 ₫

- 58%
Đồng hồ trang trí lá decor DHS467

Đồng hồ trang trí lá decor DHS467

Đồng hồ trang trí lá decor DHS467

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 980.000 ₫

- 58%
Đồng hồ trang trí lá decor DHS466

Đồng hồ trang trí lá decor DHS466

Đồng hồ trang trí lá decor DHS466

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.250.000 ₫

- 47%
Đồng hồ trang trí chim công DHS465

Đồng hồ trang trí chim công DHS465

Đồng hồ trang trí chim công DHS465

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 690.000 ₫

- 71%
Đồng hồ trang trí chim sẻ M8006V Vàng

Đồng hồ trang trí chim sẻ M8006V Vàng

Đồng hồ trang trí nội thất đẹp

Giá cũ: 720.000 ₫

Giá giảm: 560.000 ₫

- 22%
Đồng hồ trang trí lá decor DHS464

Đồng hồ trang trí lá decor DHS464

Đồng hồ trang trí lá decor DHS464

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 790.000 ₫

- 66%
Đồng hồ trang trí lá decor DHS463

Đồng hồ trang trí lá decor DHS463

Đồng hồ trang trí lá decor DHS463

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.250.000 ₫

- 47%
Đồng hồ trang trí lá decor DHS462

Đồng hồ trang trí lá decor DHS462

Đồng hồ trang trí lá decor DHS462

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.250.000 ₫

- 47%
Đồng hồ bản đồ thế giới DHS460

Đồng hồ bản đồ thế giới DHS460

Đồng hồ bản đồ thế giới DHS460

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.350.000 ₫

- 43%
Đồng hồ trang trí chim công DHS459

Đồng hồ trang trí chim công DHS459

Đồng hồ trang trí chim công DHS459

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.500.000 ₫

- 36%
Đồng hồ trang trí lá decor DHS458

Đồng hồ trang trí lá decor DHS458

Đồng hồ trang trí lá decor DHS458

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.150.000 ₫

- 51%
Đồng hồ trang trí lá decor DHS457

Đồng hồ trang trí lá decor DHS457

Đồng hồ trang trí lá decor DHS457

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.049.000 ₫

- 55%
Đồng hồ trang trí lá decor DHS456

Đồng hồ trang trí lá decor DHS456

Đồng hồ trang trí lá decor DHS456

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.250.000 ₫

- 47%
Đồng hồ trang trí lá decor DHS455

Đồng hồ trang trí lá decor DHS455

Đồng hồ trang trí lá decor DHS455

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.150.000 ₫

- 51%
Đồng hồ trang trí lá decor DHS454

Đồng hồ trang trí lá decor DHS454

Đồng hồ trang trí lá decor DHS454

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.150.000 ₫

- 51%
Đồng hồ trang trí lá decor DHS453

Đồng hồ trang trí lá decor DHS453

Đồng hồ trang trí lá decor DHS453

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.150.000 ₫

- 51%
Đồng hồ trang trí lá decor DHS452

Đồng hồ trang trí lá decor DHS452

Đồng hồ trang trí lá decor DHS452

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.150.000 ₫

- 51%
Đồng hồ trang trí lá decor DHS451

Đồng hồ trang trí lá decor DHS451

Đồng hồ trang trí lá decor DHS451

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.150.000 ₫

- 51%
Đồng hồ trang trí lá decor DHS449

Đồng hồ trang trí lá decor DHS449

Đồng hồ trang trí lá decor DHS449

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.450.000 ₫

- 38%
Đồng hồ trang trí lá decor DHS450

Đồng hồ trang trí lá decor DHS450

Đồng hồ trang trí lá decor DHS450

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.450.000 ₫

- 38%
Đồng hồ trang trí lá decor DHS447

Đồng hồ trang trí lá decor DHS447

Đồng hồ trang trí lá decor DHS447

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.550.000 ₫

- 34%
Đồng hồ trang trí lá decor DHS448

Đồng hồ trang trí lá decor DHS448

Đồng hồ trang trí lá decor DHS448

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 899.000 ₫

- 62%
Đồng hồ trang trí cao cấp DY102

Đồng hồ trang trí cao cấp DY102

Đồng hồ sang trọng

Giá cũ: 250.000 ₫

Giá giảm: 99.000 ₫

- 60%
Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS446

Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS446

Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS446

Giá cũ: 3.350.000 ₫

Giá giảm: 1.800.000 ₫

- 46%
Đồng hồ trang trí lá decor DHS445

Đồng hồ trang trí lá decor DHS445

Đồng hồ trang trí lá decor DHS445

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.050.000 ₫

- 55%
Đồng hồ trang trí lá decor DHS444

Đồng hồ trang trí lá decor DHS444

Đồng hồ trang trí lá decor DHS444

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.250.000 ₫

- 47%
Đồng hồ trang trí lá decor DHS443

Đồng hồ trang trí lá decor DHS443

Đồng hồ trang trí lá decor DHS443

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.250.000 ₫

- 47%
Đồng hồ trang trí bình hoa nghệ thuật  DHS442

Đồng hồ trang trí bình hoa nghệ thuật DHS442

Đồng hồ trang trí chim công phú quí  DHS441

Giá cũ: 2.050.000 ₫

Giá giảm: 790.000 ₫

- 61%
Đồng hồ trang trí chim công phú quí  DHS441

Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS441

Đồng hồ trang trí chim công phú quí  DHS441

Giá cũ: 2.050.000 ₫

Giá giảm: 950.000 ₫

- 54%
Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS440

Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS440

Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS440

Giá cũ: 2.950.000 ₫

Giá giảm: 1.600.000 ₫

- 46%
Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS439

Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS439

Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS439

Giá cũ: 2.950.000 ₫

Giá giảm: 1.050.000 ₫

- 64%
Đồng hồ trang trí lá decor DHS438

Đồng hồ trang trí lá decor DHS438

Đồng hồ trang trí lá decor DHS438

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.150.000 ₫

- 51%