Đồng hồ trang trí,  đồng hồ pha lê  là đồng hồ treo tường nghệ thuật được làm từ chất lệu thép và pha lê nhân tạo, đồng hồ được sản xuất bởi công ty TNHH Halobuy, giao hàng và thanh toán trực tiếp trên toàn quốc

ĐỒNG HỒ DECOR, ĐỒNG HỒ TREO TƯỜNG,  TRANG TRÍ PHONG CÁCH, HIỆN ĐẠI - SALE OFF 10-40%

Đồng hồ trang trí lá decor DHS438

Đồng hồ trang trí lá decor DHS438

Đồng hồ trang trí lá decor DHS438

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.150.000 ₫

- 51%
Đồng hồ trang trí lá decor DHS437

Đồng hồ trang trí lá decor DHS437

Đồng hồ trang trí lá decor DHS437

Giá cũ: 1.350.000 ₫

Giá giảm: 950.000 ₫

- 30%
Đồng hồ trang trí lá decor DHS436

Đồng hồ trang trí lá decor DHS436

Đồng hồ trang trí lá decor DHS436

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.350.000 ₫

- 43%
Đồng hồ trang trí lá decor DHS435

Đồng hồ trang trí lá decor DHS435

Đồng hồ trang trí lá decor DHS435

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.500.000 ₫

- 36%
Đồng hồ trang trí Hươu phú quí  DHS434

Đồng hồ trang trí Hươu phú quí DHS434

Đồng hồ trang trí Hươu phú quí DHS434

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.450.000 ₫

- 38%
Đồng hồ trang trí lá decor DHS433

Đồng hồ trang trí lá decor DHS433

Đồng hồ trang trí lá decor DHS433

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.250.000 ₫

- 47%
Đồng hồ trang trí lá decor DHS432

Đồng hồ trang trí lá decor DHS432

Đồng hồ trang trí lá decor DHS432

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.250.000 ₫

- 47%
Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS431

Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS431

Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS431

Giá cũ: 2.950.000 ₫

Giá giảm: 1.150.000 ₫

- 61%
Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS430

Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS430

Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS430

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.450.000 ₫

- 38%
Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS429

Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS429

Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS429

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.050.000 ₫

- 55%
Đồng hồ trang trí hình quạt xếp DHS428

Đồng hồ trang trí hình quạt xếp DHS428

Đồng hồ trang trí hình quạt xếp DHS428

Giá cũ: 1.750.000 ₫

Giá giảm: 950.000 ₫

- 46%
Đồng hồ trang trí lá mặt trời DHS427

Đồng hồ trang trí lá mặt trời DHS427

Đồng hồ trang trí lá mặt trời DHS427

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.050.000 ₫

- 55%
Đồng hồ trang trí chim công phú quí  DHS426

Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS426

Đồng hồ trang trí chim công phú quí  DHS426

Giá cũ: 1.850.000 ₫

Giá giảm: 1.050.000 ₫

- 43%
Đồng hồ trang trí lá mặt trời DHS425

Đồng hồ trang trí lá mặt trời DHS425

Đồng hồ trang trí lá mặt trời DHS425

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.150.000 ₫

- 51%
Đồng hồ trang trí lá mặt trời DHS424

Đồng hồ trang trí lá mặt trời DHS424

Đồng hồ trang trí lá mặt trời DHS424

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.050.000 ₫

- 55%
Đồng hồ trang trí lá mặt trời DHS423

Đồng hồ trang trí lá mặt trời DHS423

Đồng hồ trang trí lá mặt trời DHS423

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.050.000 ₫

- 55%
Đồng hồ trang trí điêu khắc phù điêu QUẦN NGƯ HỘI TỤ DHS422

Đồng hồ trang trí điêu khắc phù điêu QUẦN NGƯ HỘI TỤ DHS422

Đồng hồ trang trí điêu khắc phù điêu QUẦN NGƯ HỘI TỤ DHS422

Giá cũ: 8.850.000 ₫

Giá giảm: 5.900.000 ₫

- 33%
Đồng hồ trang trí điêu khắc phù điêu QUẦN NGƯ HỘI TỤ DHS421

Đồng hồ trang trí điêu khắc phù điêu QUẦN NGƯ HỘI TỤ DHS421

Đồng hồ trang trí điêu khắc phù điêu QUẦN NGƯ HỘI TỤ DHS421

Giá cũ: 8.850.000 ₫

Giá giảm: 5.900.000 ₫

- 33%
Đồng hồ trang trí bộ 3 trúc bình an DHS420

Đồng hồ trang trí bộ 3 trúc bình an DHS420

Đồng hồ trang trí bộ 3 trúc bình an DHS420

Giá cũ: 2.750.000 ₫

Giá giảm: 1.950.000 ₫

- 29%
Đồng hồ trang trí hươu phú quí DHS419

Đồng hồ trang trí hươu phú quí DHS419

Đồng hồ trang trí hươu phú quí DHS419

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.350.000 ₫

- 43%
Đồng hồ trang trí hươu phú quí DHS418

Đồng hồ trang trí hươu phú quí DHS418

Đồng hồ trang trí hươu phú quí DHS418

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.350.000 ₫

- 43%
Đồng hồ trang trí chim công phú quí  DHS417

Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS417

Đồng hồ trang trí chim công phú quí  DHS417

Giá cũ: 1.850.000 ₫

Giá giảm: 1.150.000 ₫

- 38%
Đồng hồ trang trí lá mặt trời DHS416

Đồng hồ trang trí lá mặt trời DHS416

Đồng hồ trang trí lá mặt trời DHS416

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.050.000 ₫

- 55%
Đồng hồ trang trí chim công phú quí  DHS415

Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS415

Đồng hồ trang trí chim công phú quí  DHS387

Giá cũ: 1.850.000 ₫

Giá giảm: 1.150.000 ₫

- 38%
Đồng hồ trang trí chim sẻ DHS414

Đồng hồ trang trí chim sẻ DHS414

Đồng hồ trang trí chim sẻ DHS414

Giá cũ: 850.000 ₫

Giá giảm: 550.000 ₫

- 35%
Đồng hồ trang trí lá mặt trời DHS413

Đồng hồ trang trí lá mặt trời DHS413

Đồng hồ trang trí lá mặt trời DHS413

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.050.000 ₫

- 55%
Đồng hồ trang trí lá mặt trời DHS412

Đồng hồ trang trí lá mặt trời DHS412

Đồng hồ trang trí lá mặt trời DHS412

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.050.000 ₫

- 55%
Đồng hồ trang trí lá mặt trời DHS411

Đồng hồ trang trí lá mặt trời DHS411

Đồng hồ trang trí lá mặt trời DHS411

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.050.000 ₫

- 55%
Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS410

Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS410

Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS410

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.250.000 ₫

- 47%
Đồng hồ trang trí chim sẻ M8006

Đồng hồ trang trí chim sẻ M8006

Đồng hồ trang trí nội thất đẹp

Giá cũ: 720.000 ₫

Giá giảm: 460.000 ₫

- 36%
Đồng hồ trang trí mặt trời vàng DHS408

Đồng hồ trang trí mặt trời vàng DHS408

Đồng hồ trang trí mặt trời vàng DHS408

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.050.000 ₫

- 55%
Đồng hồ trang trí tráng gương  DHS409

Đồng hồ trang trí tráng gương DHS409

Đồng hồ trang trí tráng gương DHS409

Giá cũ: 1.650.000 ₫

Giá giảm: 1.050.000 ₫

- 36%
Đồng hồ trang trí Thuận buồm xuôi gió  DHS407

Đồng hồ trang trí Thuận buồm xuôi gió DHS407

Đồng hồ trang trí Thuận buồm xuôi gió DHS407

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.050.000 ₫

- 55%
Đồng hồ trang trí Thuận buồm xuôi gió  DHS406

Đồng hồ trang trí Thuận buồm xuôi gió DHS406

Đồng hồ trang trí Thuận buồm xuôi gió DHS406

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.050.000 ₫

- 55%
Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS405

Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS405

Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS405

Giá cũ: 2.950.000 ₫

Giá giảm: 1.150.000 ₫

- 61%
Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS404

Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS404

Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS404

Giá cũ: 3.350.000 ₫

Giá giảm: 1.950.000 ₫

- 42%