Đồng hồ trang trí,  đồng hồ pha lê  là đồng hồ treo tường nghệ thuật được làm từ chất lệu thép và pha lê nhân tạo, đồng hồ được sản xuất bởi công ty TNHH Halobuy, giao hàng và thanh toán trực tiếp trên toàn quốc

ĐỒNG HỒ DECOR, ĐỒNG HỒ TREO TƯỜNG,  TRANG TRÍ PHONG CÁCH, HIỆN ĐẠI - SALE OFF 10-40%

Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS513

Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS513

Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS513

Giá cũ: 1.950.000 ₫

Giá giảm: 1.050.000 ₫

- 46%
Đồng hồ trang trí lá decor DHS512

Đồng hồ trang trí lá decor DHS512

Đồng hồ trang trí lá decor DHS512

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 850.000 ₫

- 64%
Đồng hồ trang trí lá decor DHS511

Đồng hồ trang trí lá decor DHS511

Đồng hồ trang trí lá decor DHS511

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.250.000 ₫

- 47%
Đồng hồ trang trí lá decor DHS510

Đồng hồ trang trí lá decor DHS510

Đồng hồ trang trí lá decor DHS510

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 899.000 ₫

- 62%
Đồng hồ trang trí lá decor DHS509

Đồng hồ trang trí lá decor DHS509

Đồng hồ trang trí lá decor DHS509

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 950.000 ₫

- 60%
Đồng hồ trang trí lá decor DHS508

Đồng hồ trang trí lá decor DHS508

Đồng hồ trang trí lá decor DHS508

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 950.000 ₫

- 60%
Đồng hồ trang trí Hươu phú quí DHS507

Đồng hồ trang trí Hươu phú quí DHS507

Đồng hồ trang trí Hươu phú quí DHS507

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.050.000 ₫

- 55%
Đồng hồ trang trí lá decor DHS506

Đồng hồ trang trí lá decor DHS506

Đồng hồ trang trí lá decor DHS506

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 980.000 ₫

- 58%
Đồng hồ trang trí lá decor DHS505

Đồng hồ trang trí lá decor DHS505

Đồng hồ trang trí lá decor DHS505

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.250.000 ₫

- 47%
Đồng hồ trang trí lá decor DHS503

Đồng hồ trang trí lá decor DHS503

Đồng hồ trang trí lá decor DHS503

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.250.000 ₫

- 47%
Đồng hồ trang trí lá decor DHS502

Đồng hồ trang trí lá decor DHS502

Đồng hồ trang trí lá decor DHS502

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.250.000 ₫

- 47%
Đồng hồ trang trí lá decor DHS501

Đồng hồ trang trí lá decor DHS501

Đồng hồ trang trí lá decor DHS501

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.250.000 ₫

- 47%
Đồng hồ trang trí điêu khắc phù điêu  DHS500

Đồng hồ trang trí điêu khắc phù điêu DHS500

Đồng hồ trang trí DHS500

Giá cũ: 3.850.000 ₫

Giá giảm: 2.500.000 ₫

- 35%
Đồng hồ trang trí lá decor DHS499

Đồng hồ trang trí lá decor DHS499

Đồng hồ trang trí lá decor DHS499

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.250.000 ₫

- 47%
Đồng hồ trang trí lá decor DHS498

Đồng hồ trang trí lá decor DHS498

Đồng hồ trang trí lá decor DHS498

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.250.000 ₫

- 47%
Đồng hồ trang trí hươu decor DHS497

Đồng hồ trang trí hươu decor DHS497

Đồng hồ trang trí hươu decor DHS497

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.250.000 ₫

- 47%
Đồng hồ trang trí chim công DHS496

Đồng hồ trang trí chim công DHS496

Đồng hồ trang trí chim công DHS496

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.550.000 ₫

- 34%
Đồng hồ trang trí lá decor DHS494

Đồng hồ trang trí lá decor DHS494

Đồng hồ trang trí lá decor DHS494

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 850.000 ₫

- 64%
Đồng hồ trang trí chim công vàng  DHS491

Đồng hồ trang trí chim công vàng DHS491

Đồng hồ trang trí chim công vàng DHS491

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 650.000 ₫

- 72%
Đồng hồ trang trí Decor DHS493

Đồng hồ trang trí Decor DHS493

Đồng hồ trang trí Decor DHS493

Giá cũ: 890.000 ₫

Giá giảm: 550.000 ₫

- 38%
Đồng hồ trang trí điêu khắc phù điêu  DHS492

Đồng hồ trang trí điêu khắc phù điêu DHS492

Đồng hồ trang trí DHS492

Giá cũ: 3.850.000 ₫

Giá giảm: 1.250.000 ₫

- 68%
Đồng hồ trang trí tia mặt trời vàng DHS490

Đồng hồ trang trí tia mặt trời vàng DHS490

Đồng hồ trang trí tia mặt trời vàng DHS490

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 750.000 ₫

- 68%
Đồng hồ trang trí lá decor DHS489

Đồng hồ trang trí lá decor DHS489

Đồng hồ trang trí lá decor DHS489

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 790.000 ₫

- 66%
Đồng hồ trang trí lá decor DHS488

Đồng hồ trang trí lá decor DHS488

Đồng hồ trang trí lá decor DHS488

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 750.000 ₫

- 68%
Đồng hồ trang trí lá decor DHS487

Đồng hồ trang trí lá decor DHS487

Đồng hồ trang trí lá decor DHS487

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 990.000 ₫

- 58%
Đồng hồ trang trí điêu khắc phù điêu  DHS486

Đồng hồ trang trí điêu khắc phù điêu DHS486

Đồng hồ trang trí DHS486

Giá cũ: 5.850.000 ₫

Giá giảm: 3.900.000 ₫

- 33%
Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS485

Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS485

Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS485

Giá cũ: 1.950.000 ₫

Giá giảm: 950.000 ₫

- 51%
Đồng hồ trang trí điêu khắc phù điêu  DHS484

Đồng hồ trang trí điêu khắc phù điêu DHS484

Đồng hồ trang trí DHS484

Giá cũ: 5.850.000 ₫

Giá giảm: 4.300.000 ₫

- 27%
Đồng hồ trang trí điêu khắc phù điêu  DHS480

Đồng hồ trang trí điêu khắc phù điêu DHS480

Đồng hồ trang trí DHS480

Giá cũ: 4.850.000 ₫

Giá giảm: 3.000.000 ₫

- 38%
Đồng hồ trang trí điêu khắc phù điêu  DHS479

Đồng hồ trang trí điêu khắc phù điêu DHS479

Đồng hồ trang trí DHS479

Giá cũ: 4.850.000 ₫

Giá giảm: 3.100.000 ₫

- 36%
Đồng hồ trang trí điêu khắc phù điêu  DHS478

Đồng hồ trang trí điêu khắc phù điêu DHS478

Đồng hồ trang trí DHS478

Giá cũ: 3.850.000 ₫

Giá giảm: 2.300.000 ₫

- 40%
Đồng hồ trang trí điêu khắc phù điêu  DHS477

Đồng hồ trang trí điêu khắc phù điêu DHS477

Đồng hồ trang trí DHS477

Giá cũ: 3.850.000 ₫

Giá giảm: 2.300.000 ₫

- 40%
Đồng hồ trang trí điêu khắc phù điêu  DHS476

Đồng hồ trang trí điêu khắc phù điêu DHS476

Đồng hồ trang trí DHS476

Giá cũ: 3.850.000 ₫

Giá giảm: 2.300.000 ₫

- 40%
Đồng hồ trang trí lá decor DHS475

Đồng hồ trang trí lá decor DHS475

Đồng hồ trang trí lá decor DHS475

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.150.000 ₫

- 51%
Đồng hồ trang trí lá decor DHS474

Đồng hồ trang trí lá decor DHS474

Đồng hồ trang trí lá decor DHS474

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.200.000 ₫

- 49%
Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS473

Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS473

Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS473

Giá cũ: 1.950.000 ₫

Giá giảm: 790.000 ₫

- 59%