Đồng hồ trang trí,  đồng hồ pha lê  là đồng hồ treo tường nghệ thuật được làm từ chất lệu thép và pha lê nhân tạo, đồng hồ được sản xuất bởi công ty TNHH Halobuy, giao hàng và thanh toán trực tiếp trên toàn quốc

ĐỒNG HỒ DECOR, ĐỒNG HỒ TREO TƯỜNG,  TRANG TRÍ PHONG CÁCH, HIỆN ĐẠI - SALE OFF 10-40%

Đồng hồ trang trí chim công DHS370

Đồng hồ trang trí chim công DHS370

Đồng hồ trang trí chim công DHS370

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.350.000 ₫

- 43%
Đồng hồ trang trí chim công DHS372

Đồng hồ trang trí chim công DHS372

Đồng hồ trang trí chim công DHS372

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.350.000 ₫

- 43%
Đồng hồ trang trí chim công DHS369

Đồng hồ trang trí chim công DHS369

Đồng hồ trang trí chim công  DHS369

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.350.000 ₫

- 43%
Đồng hồ trang trí điêu khắc phù điêu DHS366

Đồng hồ trang trí điêu khắc phù điêu DHS366

Đồng hồ trang trí   DHS366

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.550.000 ₫

- 34%
Đồng hồ trang trí điêu khắc phù điêu DHS348

Đồng hồ trang trí điêu khắc phù điêu DHS348

Đồng hồ trang trí DHS348

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.250.000 ₫

- 47%
Đồng hồ trang trí điêu khắc phù điêu DHS320

Đồng hồ trang trí điêu khắc phù điêu DHS320

Đồng hồ trang trí DHS320

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.350.000 ₫

- 43%
Đồng hồ trang trí pha lê cây kim tiền DHS361

Đồng hồ trang trí pha lê cây kim tiền DHS361

Đồng hồ trang trí DHS361

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.050.000 ₫

- 55%
Đồng hồ trang trí điêu khắc phù điêu DHS360

Đồng hồ trang trí điêu khắc phù điêu DHS360

Đồng hồ trang trí DHS360

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.450.000 ₫

- 38%
Đồng hồ trang trí điêu khắc phù điêu DHS353

Đồng hồ trang trí điêu khắc phù điêu DHS353

Đồng hồ trang trí DHS353

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.450.000 ₫

- 38%
Đồng hồ trang trí điêu khắc phù điêu DHS358

Đồng hồ trang trí điêu khắc phù điêu DHS358

Đồng hồ trang trí DHS358

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.650.000 ₫

- 30%
Đồng hồ trang trí điêu khắc phù điêu DHS352

Đồng hồ trang trí điêu khắc phù điêu DHS352

Đồng hồ trang trí DHS352

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.850.000 ₫

- 21%
Đồng hồ trang trí điêu khắc phù điêu DHS354

Đồng hồ trang trí điêu khắc phù điêu DHS354

Đồng hồ trang trí DHS354

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.650.000 ₫

- 30%
Đồng hồ trang trí chim công xanh DHS321

Đồng hồ trang trí chim công xanh DHS321

Đồng hồ trang trí chim công xanh DHS321

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.250.000 ₫

- 47%
Đồng hồ trang trí DHS346

Đồng hồ trang trí DHS346

Đồng hồ trang trí DHS346

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.650.000 ₫

- 30%
Đồng hồ trang trí chim công xanh DHS345

Đồng hồ trang trí chim công xanh DHS345

Đồng hồ trang trí chim công xanh DHS345

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.650.000 ₫

- 30%
Đồng hồ trang trí DHS340

Đồng hồ trang trí DHS340

Đồng hồ trang trí DHS340

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.650.000 ₫

- 30%
Đồng hồ trang trí chim công xanh DHS322

Đồng hồ trang trí chim công xanh DHS322

Đồng hồ trang trí chim công xanh DHS322

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.350.000 ₫

- 43%
Đồng hồ trang trí chim công DHS309

Đồng hồ trang trí chim công DHS309

Đồng hồ trang trí chim công vàng DHS308

Giá cũ: 1.999.000 ₫

Giá giảm: 1.050.000 ₫

- 47%
Đồng hồ trang trí chim công vàng DHS308

Đồng hồ trang trí chim công vàng DHS308

Đồng hồ trang trí chim công vàng DHS308

Giá cũ: 2.199.000 ₫

Giá giảm: 1.350.000 ₫

- 39%
Đồng hồ trang trí mặt trời vàng DHS314

Đồng hồ trang trí mặt trời vàng DHS314

Đồng hồ trang trí mặt trời vàng DHS314

Giá cũ: 2.100.000 ₫

Giá giảm: 1.150.000 ₫

- 45%
Đồng hồ trang trí chim sẻ tình yêu M8009

Đồng hồ trang trí chim sẻ tình yêu M8009

Đồng hồ trang trí nội thất đẹp

Giá cũ: 1.250.000 ₫

Giá giảm: 750.000 ₫

- 40%
Đồng hồ trang trí cánh hoa vàng DHS313

Đồng hồ trang trí cánh hoa vàng DHS313

Đồng hồ trang trí cánh hoa vàng DHS313

Giá cũ: 1.999.000 ₫

Giá giảm: 1.050.000 ₫

- 47%
Đồng hồ trang trí hoa vàng DHS312

Đồng hồ trang trí hoa vàng DHS312

Đồng hồ trang trí hoa vàng DHS312

Giá cũ: 1.750.000 ₫

Giá giảm: 950.000 ₫

- 46%
Đồng hồ trang trí hình quạt xếp DHS311

Đồng hồ trang trí hình quạt xếp DHS311

Đồng hồ trang trí hình quạt xếp DHS311

Giá cũ: 1.750.000 ₫

Giá giảm: 930.000 ₫

- 47%
Đồng hồ trang trí mặt trời vàng DHS310

Đồng hồ trang trí mặt trời vàng DHS310

Đồng hồ trang trí mặt trời vàng DHS310

Giá cũ: 1.750.000 ₫

Giá giảm: 980.000 ₫

- 44%
Đồng hồ trang trí cao cấp DY101

Đồng hồ trang trí cao cấp DY101

Đồng hồ sang trọng

Giá cũ: 500.000 ₫

Giá giảm: 290.000 ₫

- 42%
Đồng hồ trang trí chim Công xòe DHS307

Đồng hồ trang trí chim Công xòe DHS307

Đồng hồ trang trí chim Công xòe DHS307

Giá cũ: 1.990.000 ₫

Giá giảm: 1.250.000 ₫

- 37%
Đồng hồ trang trí chim Công xòe DHS306

Đồng hồ trang trí chim Công xòe DHS306

Đồng hồ trang trí chim Công xòe DHS306

Giá cũ: 1.990.000 ₫

Giá giảm: 1.210.000 ₫

- 39%
Đồng hồ trang trí chim công xanh DHS305

Đồng hồ trang trí chim công xanh DHS305

Đồng hồ trang trí chim công xanh DHS305

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.650.000 ₫

- 30%
Đồng hồ trang trí lá liễu HL6018A

Đồng hồ trang trí lá liễu HL6018A

Đồng hồ trang trí lá liễu HL6018BA

Giá cũ: 1.550.000 ₫

Giá giảm: 1.050.000 ₫

- 32%
Đồng hồ trang trí Công xanh HL6005C

Đồng hồ trang trí Công xanh HL6005C

Đồng hồ trang trí Công xanh HL6005C

Giá cũ: 2.150.000 ₫

Giá giảm: 1.200.000 ₫

- 44%
Đồng hồ trang trí Công vàng HL6005A

Đồng hồ trang trí Công vàng HL6005A

Đồng hồ trang trí Công vàng HL6005A

Giá cũ: 2.800.000 ₫

Giá giảm: 1.650.000 ₫

- 41%
Đồng hồ trang trí lá liễu HL6018B

Đồng hồ trang trí lá liễu HL6018B

Đồng hồ trang trí lá liễu HL6018B

Giá cũ: 1.550.000 ₫

Giá giảm: 1.050.000 ₫

- 32%
Đồng hồ trang trí mặt trời vàng HL6008A

Đồng hồ trang trí mặt trời vàng HL6008A

Đồng hồ trang trí mặt trời vàng HL6008A

Giá cũ: 1.850.000 ₫

Giá giảm: 1.280.000 ₫

- 31%
Đồng hồ trang trí mặt trời hoa vàng HL6016A

Đồng hồ trang trí mặt trời hoa vàng HL6016A

Đồng hồ trang trí mặt trời hoa HL6016A

Giá cũ: 1.500.000 ₫

Giá giảm: 1.150.000 ₫

- 23%
Đồng hồ trang trí Công xanh S301

Đồng hồ trang trí Công xanh S301

Đồng hồ trang trí Công xanh S301

Giá cũ: 1.650.000 ₫

Giá giảm: 1.200.000 ₫

- 27%