Đồng hồ trang trí,  đồng hồ pha lê  là đồng hồ treo tường nghệ thuật được làm từ chất lệu thép và pha lê nhân tạo, đồng hồ được sản xuất bởi công ty TNHH Halobuy, giao hàng và thanh toán trực tiếp trên toàn quốc

ĐỒNG HỒ DECOR, ĐỒNG HỒ TREO TƯỜNG,  TRANG TRÍ PHONG CÁCH, HIỆN ĐẠI - SALE OFF 10-40%

Đồng hồ trang trí điêu khắc phù điêu QUẦN NGƯ HỘI TỤ DHS421

Đồng hồ trang trí điêu khắc phù điêu QUẦN NGƯ HỘI TỤ DHS421

Đồng hồ trang trí điêu khắc phù điêu QUẦN NGƯ HỘI TỤ DHS421

Giá cũ: 8.850.000 ₫

Giá giảm: 5.900.000 ₫

- 33%
Đồng hồ trang trí bộ 3 trúc bình an DHS420

Đồng hồ trang trí bộ 3 trúc bình an DHS420

Đồng hồ trang trí bộ 3 trúc bình an DHS420

Giá cũ: 2.750.000 ₫

Giá giảm: 1.950.000 ₫

- 29%
Đồng hồ trang trí hươu phú quí DHS419

Đồng hồ trang trí hươu phú quí DHS419

Đồng hồ trang trí hươu phú quí DHS419

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.350.000 ₫

- 43%
Đồng hồ trang trí hươu phú quí DHS418

Đồng hồ trang trí hươu phú quí DHS418

Đồng hồ trang trí hươu phú quí DHS418

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.350.000 ₫

- 43%
Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS417

Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS417

Đồng hồ trang trí chim công phú quí  DHS417

Giá cũ: 1.850.000 ₫

Giá giảm: 1.150.000 ₫

- 38%
Đồng hồ trang trí lá mặt trời DHS416

Đồng hồ trang trí lá mặt trời DHS416

Đồng hồ trang trí lá mặt trời DHS416

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.050.000 ₫

- 55%
Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS415

Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS415

Đồng hồ trang trí chim công phú quí  DHS387

Giá cũ: 1.850.000 ₫

Giá giảm: 1.150.000 ₫

- 38%
Đồng hồ trang trí chim sẻ DHS414

Đồng hồ trang trí chim sẻ DHS414

Đồng hồ trang trí chim sẻ DHS414

Giá cũ: 850.000 ₫

Giá giảm: 550.000 ₫

- 35%
Đồng hồ trang trí lá mặt trời DHS413

Đồng hồ trang trí lá mặt trời DHS413

Đồng hồ trang trí lá mặt trời DHS413

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.050.000 ₫

- 55%
Đồng hồ trang trí lá mặt trời DHS412

Đồng hồ trang trí lá mặt trời DHS412

Đồng hồ trang trí lá mặt trời DHS412

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.050.000 ₫

- 55%
Đồng hồ trang trí lá mặt trời DHS411

Đồng hồ trang trí lá mặt trời DHS411

Đồng hồ trang trí lá mặt trời DHS411

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.050.000 ₫

- 55%
Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS410

Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS410

Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS410

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.250.000 ₫

- 47%
Đồng hồ trang trí chim sẻ M8006

Đồng hồ trang trí chim sẻ M8006

Đồng hồ trang trí nội thất đẹp

Giá cũ: 720.000 ₫

Giá giảm: 460.000 ₫

- 36%
Đồng hồ trang trí mặt trời vàng DHS408

Đồng hồ trang trí mặt trời vàng DHS408

Đồng hồ trang trí mặt trời vàng DHS408

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.050.000 ₫

- 55%
Đồng hồ trang trí tráng gương DHS409

Đồng hồ trang trí tráng gương DHS409

Đồng hồ trang trí tráng gương DHS409

Giá cũ: 1.650.000 ₫

Giá giảm: 980.000 ₫

- 41%
Đồng hồ trang trí Thuận buồm xuôi gió DHS407

Đồng hồ trang trí Thuận buồm xuôi gió DHS407

Đồng hồ trang trí Thuận buồm xuôi gió DHS407

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.050.000 ₫

- 55%
Đồng hồ trang trí Thuận buồm xuôi gió DHS406

Đồng hồ trang trí Thuận buồm xuôi gió DHS406

Đồng hồ trang trí Thuận buồm xuôi gió DHS406

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.050.000 ₫

- 55%
Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS405

Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS405

Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS405

Giá cũ: 2.950.000 ₫

Giá giảm: 1.150.000 ₫

- 61%
Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS404

Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS404

Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS404

Giá cũ: 3.350.000 ₫

Giá giảm: 1.950.000 ₫

- 42%
Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS402

Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS402

Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS402

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.450.000 ₫

- 38%
Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS401

Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS401

Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS401

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.250.000 ₫

- 47%
Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS400

Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS400

Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS400

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.450.000 ₫

- 38%
Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS399

Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS399

Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS399

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.050.000 ₫

- 55%
Đồng hồ trang trí tráng gương DHS398

Đồng hồ trang trí tráng gương DHS398

Đồng hồ trang trí tráng gương DHS398

Giá cũ: 1.650.000 ₫

Giá giảm: 980.000 ₫

- 41%
Đồng hồ trang trí trúc báo bình an DHS397

Đồng hồ trang trí trúc báo bình an DHS397

Đồng hồ trang trí Trúc báo bình an  DHS397

Giá cũ: 1.650.000 ₫

Giá giảm: 920.000 ₫

- 44%
Đồng hồ trang trí chim công DHS396

Đồng hồ trang trí chim công DHS396

Đồng hồ trang trí chim công DHS396

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.350.000 ₫

- 43%
Đồng hồ trang trí điêu khắc phù điêu DHS367

Đồng hồ trang trí điêu khắc phù điêu DHS367

Đồng hồ trang trí   DHS367

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.550.000 ₫

- 34%
Đồng hồ trang trí phù điêu Hoa Hồng Vàng DHS395

Đồng hồ trang trí phù điêu Hoa Hồng Vàng DHS395

Đồng hồ trang trí phù điêu Hoa Hồng Vàng DHS395

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.350.000 ₫

- 43%
Đồng hồ trang trí phù điêu Hoa Hồng Bạc DHS394

Đồng hồ trang trí phù điêu Hoa Hồng Bạc DHS394

Đồng hồ trang trí phù điêu Hoa Hồng Bạc DHS394

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.350.000 ₫

- 43%
Đồng hồ trang trí điêu khắc phù điêu DHS392

Đồng hồ trang trí điêu khắc phù điêu DHS392

Đồng hồ trang trí DHS392

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.450.000 ₫

- 38%
Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS393

Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS393

Đồng hồ trang trí chim công phú quí  DHS393

Giá cũ: 1.850.000 ₫

Giá giảm: 1.050.000 ₫

- 43%
Đồng hồ trang trí chim Công xòe DHS306V

Đồng hồ trang trí chim Công xòe DHS306V

Đồng hồ trang trí chim Công xòe DHS306V

Giá cũ: 1.990.000 ₫

Giá giảm: 1.050.000 ₫

- 47%
Đồng hồ trang trí điêu khắc phù điêu DHS391

Đồng hồ trang trí điêu khắc phù điêu DHS391

Đồng hồ trang trí DHS391

Giá cũ: 6.500.000 ₫

Giá giảm: 4.750.000 ₫

- 27%
Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS390

Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS390

Đồng hồ trang trí chim công phú quí  DHS390

Giá cũ: 1.950.000 ₫

Giá giảm: 1.050.000 ₫

- 46%
Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS389

Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS389

Đồng hồ trang trí chim công phú quí  DHS389

Giá cũ: 2.050.000 ₫

Giá giảm: 1.350.000 ₫

- 34%
Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS388

Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS388

Đồng hồ trang trí chim công phú quí  DHS388

Giá cũ: 1.050.000 ₫

Giá giảm: 750.000 ₫

- 29%