Đồng hồ trang trí,  đồng hồ pha lê  là đồng hồ treo tường nghệ thuật được làm từ chất lệu thép và pha lê nhân tạo, đồng hồ được sản xuất bởi công ty TNHH Halobuy, giao hàng và thanh toán trực tiếp trên toàn quốc

ĐỒNG HỒ DECOR, ĐỒNG HỒ TREO TƯỜNG,  TRANG TRÍ PHONG CÁCH, HIỆN ĐẠI - SALE OFF 10-40%

Đồng hồ trang trí lá decor DHS449

Đồng hồ trang trí lá decor DHS449

Đồng hồ trang trí lá decor DHS449

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.450.000 ₫

- 38%
Đồng hồ trang trí lá decor DHS450

Đồng hồ trang trí lá decor DHS450

Đồng hồ trang trí lá decor DHS450

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.450.000 ₫

- 38%
Đồng hồ trang trí lá decor DHS447

Đồng hồ trang trí lá decor DHS447

Đồng hồ trang trí lá decor DHS447

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.550.000 ₫

- 34%
Đồng hồ trang trí lá decor DHS448

Đồng hồ trang trí lá decor DHS448

Đồng hồ trang trí lá decor DHS448

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.250.000 ₫

- 47%
Đồng hồ trang trí cao cấp DY102

Đồng hồ trang trí cao cấp DY102

Đồng hồ sang trọng

Giá cũ: 250.000 ₫

Giá giảm: 99.000 ₫

- 60%
Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS446

Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS446

Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS446

Giá cũ: 3.350.000 ₫

Giá giảm: 1.800.000 ₫

- 46%
Đồng hồ trang trí lá decor DHS445

Đồng hồ trang trí lá decor DHS445

Đồng hồ trang trí lá decor DHS445

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.050.000 ₫

- 55%
Đồng hồ trang trí lá decor DHS444

Đồng hồ trang trí lá decor DHS444

Đồng hồ trang trí lá decor DHS444

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.250.000 ₫

- 47%
Đồng hồ trang trí lá decor DHS443

Đồng hồ trang trí lá decor DHS443

Đồng hồ trang trí lá decor DHS443

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.250.000 ₫

- 47%
Đồng hồ trang trí bình hoa nghệ thuật  DHS442

Đồng hồ trang trí bình hoa nghệ thuật DHS442

Đồng hồ trang trí chim công phú quí  DHS441

Giá cũ: 2.050.000 ₫

Giá giảm: 790.000 ₫

- 61%
Đồng hồ trang trí chim công phú quí  DHS441

Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS441

Đồng hồ trang trí chim công phú quí  DHS441

Giá cũ: 2.050.000 ₫

Giá giảm: 1.350.000 ₫

- 34%
Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS440

Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS440

Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS440

Giá cũ: 2.950.000 ₫

Giá giảm: 1.600.000 ₫

- 46%
Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS439

Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS439

Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS439

Giá cũ: 2.950.000 ₫

Giá giảm: 1.050.000 ₫

- 64%
Đồng hồ trang trí lá decor DHS438

Đồng hồ trang trí lá decor DHS438

Đồng hồ trang trí lá decor DHS438

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.150.000 ₫

- 51%
Đồng hồ trang trí lá decor DHS437

Đồng hồ trang trí lá decor DHS437

Đồng hồ trang trí lá decor DHS437

Giá cũ: 1.350.000 ₫

Giá giảm: 950.000 ₫

- 30%
Đồng hồ trang trí lá decor DHS436

Đồng hồ trang trí lá decor DHS436

Đồng hồ trang trí lá decor DHS436

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.350.000 ₫

- 43%
Đồng hồ trang trí lá decor DHS435

Đồng hồ trang trí lá decor DHS435

Đồng hồ trang trí lá decor DHS435

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.350.000 ₫

- 43%
Đồng hồ trang trí Hươu phú quí  DHS434

Đồng hồ trang trí Hươu phú quí DHS434

Đồng hồ trang trí Hươu phú quí DHS434

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.450.000 ₫

- 38%
Đồng hồ trang trí lá decor DHS433

Đồng hồ trang trí lá decor DHS433

Đồng hồ trang trí lá decor DHS433

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.250.000 ₫

- 47%
Đồng hồ trang trí lá decor DHS432

Đồng hồ trang trí lá decor DHS432

Đồng hồ trang trí lá decor DHS432

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.250.000 ₫

- 47%
Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS431

Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS431

Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS431

Giá cũ: 2.950.000 ₫

Giá giảm: 1.150.000 ₫

- 61%
Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS430

Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS430

Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS430

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.450.000 ₫

- 38%
Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS429

Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS429

Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS429

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.050.000 ₫

- 55%
Đồng hồ trang trí hình quạt xếp DHS428

Đồng hồ trang trí hình quạt xếp DHS428

Đồng hồ trang trí hình quạt xếp DHS428

Giá cũ: 1.750.000 ₫

Giá giảm: 980.000 ₫

- 44%
Đồng hồ trang trí lá mặt trời DHS427

Đồng hồ trang trí lá mặt trời DHS427

Đồng hồ trang trí lá mặt trời DHS427

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.050.000 ₫

- 55%
Đồng hồ trang trí chim công phú quí  DHS426

Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS426

Đồng hồ trang trí chim công phú quí  DHS426

Giá cũ: 1.850.000 ₫

Giá giảm: 1.050.000 ₫

- 43%
Đồng hồ trang trí lá mặt trời DHS425

Đồng hồ trang trí lá mặt trời DHS425

Đồng hồ trang trí lá mặt trời DHS425

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.150.000 ₫

- 51%
Đồng hồ trang trí lá mặt trời DHS424

Đồng hồ trang trí lá mặt trời DHS424

Đồng hồ trang trí lá mặt trời DHS424

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.050.000 ₫

- 55%
Đồng hồ trang trí lá mặt trời DHS423

Đồng hồ trang trí lá mặt trời DHS423

Đồng hồ trang trí lá mặt trời DHS423

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.050.000 ₫

- 55%
Đồng hồ trang trí điêu khắc phù điêu QUẦN NGƯ HỘI TỤ DHS422

Đồng hồ trang trí điêu khắc phù điêu QUẦN NGƯ HỘI TỤ DHS422

Đồng hồ trang trí điêu khắc phù điêu QUẦN NGƯ HỘI TỤ DHS422

Giá cũ: 8.850.000 ₫

Giá giảm: 5.900.000 ₫

- 33%
Đồng hồ trang trí điêu khắc phù điêu QUẦN NGƯ HỘI TỤ DHS421

Đồng hồ trang trí điêu khắc phù điêu QUẦN NGƯ HỘI TỤ DHS421

Đồng hồ trang trí điêu khắc phù điêu QUẦN NGƯ HỘI TỤ DHS421

Giá cũ: 8.850.000 ₫

Giá giảm: 5.900.000 ₫

- 33%
Đồng hồ trang trí bộ 3 trúc bình an DHS420

Đồng hồ trang trí bộ 3 trúc bình an DHS420

Đồng hồ trang trí bộ 3 trúc bình an DHS420

Giá cũ: 2.750.000 ₫

Giá giảm: 1.950.000 ₫

- 29%
Đồng hồ trang trí hươu phú quí DHS419

Đồng hồ trang trí hươu phú quí DHS419

Đồng hồ trang trí hươu phú quí DHS419

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.350.000 ₫

- 43%
Đồng hồ trang trí hươu phú quí DHS418

Đồng hồ trang trí hươu phú quí DHS418

Đồng hồ trang trí hươu phú quí DHS418

Giá cũ: 1.450.000 ₫

Giá giảm: 950.000 ₫

- 34%
Đồng hồ trang trí chim công phú quí  DHS417

Đồng hồ trang trí chim công phú quí DHS417

Đồng hồ trang trí chim công phú quí  DHS417

Giá cũ: 1.850.000 ₫

Giá giảm: 1.150.000 ₫

- 38%
Đồng hồ trang trí lá mặt trời DHS416

Đồng hồ trang trí lá mặt trời DHS416

Đồng hồ trang trí lá mặt trời DHS416

Giá cũ: 2.350.000 ₫

Giá giảm: 1.050.000 ₫

- 55%